Neljä vuodenaikaa

Share |

Torstai 1.5.2008 - Sanna Marin


(Julkaistu Solidissa 1/2008)

Neljä vuodenaikaa on hallinnut kuvaa Suomalaisesta kuten koko pohjoisen pallonpuoliskon luonnosta. Vuoden 2007 ja 2008 välinen talvi on ollut vain muisto entisaikojen lumihangista ja pakkasesta. Tänä talvena olemme onnistuneet rikkomaan kaikki aiemmat lämpöennätykset. Kehitys on synkkä ja väistämätön. ”Neljä vuodenaikaa – SDP:n ilmasto-ohjelma” ottaa kantaa ajankohtaisiin ympäristö- ja ilmastokysymyksiin. Ohjelman teemoja ovat mm. globaali yhteistyö ilmastonmuutoksen torjumiseksi, Itämeren suojelemisen haasteet, päästökauppa sekä ihmistä lähellä oleva luonto ja oikeus puhtaaseen ja terveeseen ympäristöön. Ilmasto-ohjelman sanoma on selvä ja tiivistyy jo ensimmäisessä otsikossaan ”Sosialidemokratia on ympäristöaate”.

Tampere on julistautunut useasti ympäristöystävälliseksi kaupungiksi. On harjoitettu jos jonkinmoista tapahtumaa ja tempausta ympäristön eduksi. Viimeisempiä on ollut pormestarin johdolla vedetty siisteyskampanja. Tampereella kuten varmasti muuallakin Suomessa on paljon parantamisen varaa mitä ympäristöön tulee. Ympäristöarvoista ei tule tinkiä. Kehitettävää on jätehuollossa, liikenteessä kuin yhdyskuntarakentamisenkin saralla.

Joukkoliikenteeseen tulee panostaa entistä enemmän. Tämä ei onnistu täysipainoisesti jos resursseja ja toimenpiteitä kohdistetaan vain yksityisautoilun tukemiseen. Joukkoliikennelippujen maksuja tulee alentaa ja vuoroja sekä yhteyksiä parantaa. Joukkoliikenteen tulee olla houkutteleva vaihtoehto yksityisautoiluun nähden. Joukkoliikennettä tukemalla vähennämme ruuhkia, meluongelmia ja parannamme ilmanlaatua. Samalla tuemme pieni- ja keskituloisia asukkaita. Joukkoliikenteen kehittämisen rinnalla myös kevyttä liikennettä tulee tukea. Pyöräkaistojen rakentaminen ja kunnostaminen helpottaa huomattavasti niin jalankulkijoiden kuin pyöräilijöidenkin kulkua. Pyöräkaistoista pitää myös tehdä ympärivuotisia. Lisäksi pyöräparkkeja on lisättävä.

Tampereen keskustan ilmanlaatu lukeutuu Suomen heikoimpiin. Autoton keskusta voisi olla osa ratkaisua. Autottoman keskustan termin sisällöksi voisi muodostua vaikkapa joukko- ja kevytliikennepainotteinen Hämeenkatu tai sen osa. Autottoman keskustan kehittäminen parantaisi keskustan ilmanlaatua, helpottaisi jalankulkijoiden ja kevyenliikenteen käyttäjien asiointia, sekä elävöittäisi keskustan kulttuuria tai jopa loisi aivan uudenlaisen keskustan kulttuurin. Keskustasta muodostuisi oleskelun ja elämisen keskus - kaikkien kaupunkilaisten olohuone.

Myös jätteenhuoltoa tulee kehittää. Lasin-, metallin- ja ongelmajätteen kierrätyspisteitä tulee lisätä huomattavasti. Automarkettien pihassa sijaitsevat jätteenlajittelupisteet eivät sijaitse tarpeeksi lähellä asukkaita ja mm. tämä tekee jätteenlajittelusta ongelmallista. Julkisten yhteisöjen hallinnoimien vuokratalojen asuntokohtaiset jätteenlajittelupisteet tulee kunnostaa kierrätyskannattaviksi. Tavallisen roska-astian ja bioastian rinnalle tulisi saada myös kartongin, metallin ja lasin sekä mahdollisen ongelmajätteen astiat. Yhdessä monipuolisten ja lähellä sijaitsevien jätteenlajittelupisteiden kanssa helpotettaisiin ja tuettaisiin asukkaiden ekologista jätteenkierrätystä. Myös turhan jätteen syntyä täytyy ehkäistä ja jo syntyneen jätteen hyötykäyttöastetta lisätä mm. energiantuotannossa. Julkisten laitosten tulisi pyrkiä ekologiseen ja kestävää kehitystä tukevaan toimintaan. Niin tuotanto- kuin kulutustapoja tulee kehittää ympäristöystävällisempään suuntaan.

Yhdyskuntarakentamista tulee harjoittaa ympäristö- ja asukasystävälisin keinoin. Viher- ja puistoalueet tulee säilyttää kaupungin henkireikinä. Ulkoilumahdollisuuksia tulee kehittää ja kaupunkiympäristön viihtyisyyttä parantaa. Tiivis kaupunkirakentaminen ei edellytä koirapuistojen muuttamista parkkipaikoiksi tai urheilukenttien muuttamista maksullisiksi monitoimihalleiksi.

Tampereen kaupungin voimin ei ilmastonmuutosta torjuta tai itämeren tilaa paranneta. Silti meidän tulee olla osa ratkaisua eikä osa ongelmaa. Muutos parempaan tapahtuu jokaisen henkilökohtaisista ratkaisuista ja Tampereen kaupungin tulee tukea ja kannustaa asukkaitansa ja ympäristökuntiaan ekologisen, kestävän ja hyvinvoivan ympäristön kehityksessä esimerkkiä näyttäen. Tähän pääsemme solidaarisen, tasa-arvoisen ja ympäristöystävällisen politiikan kautta. Sosialidemokratia on ympäristöaate!