Kunnallista työttömyyspolitiikkaa

Share |

Keskiviikko 6.8.2008 - Sanna Marin


Kunnat leikkaavat jatkuvasti varoja sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilta. Leikkaukset eivät aina ole rahavirtojen vähennyksiä vaan myös riittämättömiä korotuksia. Kulut kasvavat hurjaa vauhtia kun taas budjetointi laahaa vielä 2000-luvun alun tuntumassa.

Kunnan menoista noin puolet koostuu henkilöstön palkoista. Palkkataso puolestaan on huomattavasti heikompi kuin yksityisellä sektorilla. Julkisella puolella työ on usein erittäin haastavaa ja pätkätyöläisyyttä on huomattavasti enemmän kuin laki sallisi. Silti asiaan ei nähtävästikään ole tulossa muutosta. Tämä ei sovi kuvaan jossa tulevaisuutta uhkaa mittava työvoimapula julkisella sektorilla. Erilaiset kampanjat kuntien ja valtion työimagon kohentamiseksi valuvat täysin hukkaan jos todellisuus on viisi kahden kuukauden pätkätyötä putkeen ja palkkataso paripiirua vähemmän kuin yksityisellä puolella. Resurssien kohdentaminen pois hyvinvointipalveluista saa miettimään kenen pussiin verovaroja oikein kohdennetaankaan.

Tarpeellisen työvoiman palkkaamiseen tarvitaan rahaa. Rahaa ei kuitenkaan olla valmiita antamaan. Kunnallinen taloustilanne on vielä tänäkin päivänä heikohko verrattuna lamaa edeltävään aikaan. Valtio puolestaan on noussut jaloilleen sysättyään laman rahalliset menetykset kuntien ja yksittäisten kansalaisten harteille. Valtio ei silti ole valmis vastaamaan kuntien sekä kuntien asukkaiden ja työntekijöiden hätähuutoon ja tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon mittavaa resurssipulaa omasta kassastaan.

Nyt olisi aika katsoa tulevaisuuteen ja kohdata sen haasteet ennen kuin olemme kansallisen katastrofin partaalla. Suurten ikäluokkien eläkkeelle jääminen tuskin on yllätys kenellekään. Silti tämän päivän pelokkaat poliitikot eivät ole valmiita tekemään oikeita ratkaisuja tilanteen kohtaamiseksi. Vai onko tämäkin yksi niistä asioista ilmastonmuutoksen rinnalla johon jälkipolvilla odotetaan olevan valmiit vastaukset.