Uuden vaikuttamisen aika on nyt!

Share |

Torstai 17.9.2009 klo 13:31 - Sanna Marin


(Julkaistu Uutispäivä Demarissa 1.10.2009)

Suomen hallintojärjestelmä on dualistinen. Hallinnollista ja poliittista kulttuuria kannatellaan yhtä aikaa niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Poliittiset päätökset tehdään ja on tehty 1990-luvun reformin jälkeen enenevässä määrin valtakunnallisen tason lisäksi myös paikallisesti kunnissa ja kaupungeissa. Myös demokraattinen järjestelmä jakaantuu monitasoiseksi ja kompleksiksi sen toiminnan paineen laajetessa yhä enemmän suoran vaikuttamisen suuntaan...