Wahlroosin kommentti sumutusta?

Share |

Torstai 24.9.2009 klo 11:23 - Sanna Marin


(Julkaistu Aamulehdessä 25.9.2009)

Björn Wahlroos kohautti jälleen kommentoimalla 23.9. Ylen A-plus ohjelmassa, että varakkaiden pitäisi maksaa ilmaisista terveydenhuoltopalveluistaan. Ajatus kuulostaa ylevältä kädenojennukselta vähäosaisten suuntaan, mutta todellisuus voi muodostua hyvin kaukaiseksi tästä mielleyhtymästä.

Ensinnäkin on muistettava, ettei ilmaisia terveydenhuoltopalveluita ole olemassakaan vaan ne kuten myös muut julkisen sektorin kansalaisilleen järjestämät palvelut rahoitetaan verovaroin. Yhteiskuntamme toimii kuin voittoa tavoittelematon ”vaakutusyhtiö”, jonka tarkoituksena on jakaa riskejä kansalaisten kesken kunkin maksukyvyn mukaan. Tämän hyvinvointivaltioksi kutsutun järjestelmän tarkoituksena on taata kaikille kansalaisille yhtäläiset mahdollisuuden nauttia yhdessä kerätyn varallisuuden antimista omaan tulotasoon katsomatta. Verotuksen progressiivisuus pitää huolen siitä, että hyväosaisten solidaarisuus kanssaihmisille toteutuu. Toisin sanoen korkeamman tulotason omaavat kustantavat oman vero-osuutensa ansiosta myös muiden palveluita ja hyvä näin!

Ilman solidaarista ja oikeudenmukaista verojärjestelmäämme ei tavallisella kaduntallaajalla juuri olisi mahdollisuutta korkeaan koulutukseen tai esimerkiksi korkeatasoisen sairaalajärjestelmämme mahdollistamiin syöpähoitoihin. Tämä puolestaan liittyy Wahlroosin kommenttiin siten, että mikäli korottaisimme näiden niin kutsuttujen varakkaiden tai rikkaiden palvelumaksuja, olisi heillä myös hyvä syy vaatia jälleen kerran veronkevennyksiä niille kaikkein hyväosaisimmille. Samalla voisimme sanoa hyvästit tulotasoja tasaavalle ja varallisuutta oikeudenmukaisesti jakavalle hyvinvointivaltiollemme.

Yksinkertaistettuna johtopäätelmänä voidaan todeta, että Wahlroosin kädenojennus kohdentuisi lopulta todennäköisesti hänelle itselleen sekä hyville kamuilleen!

Avainsanat: Talouspolitiikka, verotus, veropolitiikka