Kouluverkkoasia saatava kaupunginvaltuuston päätettäväksi

Share |

Tiistai 19.1.2010 - Sanna Marin


Kouluverkon uudistaminen on tuotava kaupunginvaltuuston päätettäväksi, jotta valtuutetut pääsevät ottamaan kantaa asiaan ja tuomaan asukasnäkökulman paremmin päätöksentekoon. Kaupungin johtosäännön mukaan asia kuuluu lautakunnille, mutta sen laajuuden ja suuren merkityksen vuoksi, asia pitäisi ratkaista kaupunginvaltuustossa.

Alakoulut on säilytettävä vähintään 1.–4. luokkien kouluina, mutta jos alueella on toimiva 1.–6. luokan koulu, sitä ei tule lähteä väkisin pilkkomaan. Kouluverkkoratkaisussa tulisi ottaa paremmin huomioon lapsinäkökulma ja pedagogiset lähtökohdat. Turvallinen koulutie ja oppimisympäristö ovat tärkeitä pienille lapsille ja heidän perheilleen.

Lukioverkon osalta Hervannan lukion toiminta voitaisiin siirtää Hervannan ammattikoulun tilojen yhteyteen. Tällöin saataisiin toiseen asteen yhteistyöhön uutta potkua sekä vältyttäisiin suurilta investointikustannuksilta ja lukion mahdolliselta lakkauttamiselta.

Saukonpuiston erityiskoulu tulee säilyttää. Erityisoppilaiden integrointi oman alueensa lähikouluihin on sinänsä hyvä ajatus ja sitä tehdään jo nyt laajasti, mutta myös keskitettyä erityisopetusta tarvitaan edelleen. Erityisopetuksen osalta tulisi selvittää kannattaisiko Saukonpuiston, Liisanpuiston, Kalevan puiston ja Koivikkopuiston koulujen hallinto yhdistää. Selvityksen pohjana tulee ensisijaisesti olla lasten etu.

Avainsanat: Tampere, kouluverkko