Hyvät toverit, järki käteen energialinjauksissa!

Share |

Keskiviikko 26.5.2010 - Sanna Marin


Viikonloppuna Joensuussa kokoontuvat puoluekokousedustajat pääsevät ottamaan kantaa kysymykseen SDP:n suhtautumisesta ydinvoiman lisärakentamiseen. Päätöksen pohjaksi on syytä avata tiettyjä paljon esitettyjä argumentteja.

Ydinvoiman kannattajat ovat viime aikoina vetäneet hatustaan ilmastokortin – moni kannattaja vetoaa siihen, kuinka lisäydinvoima vähentäisi Suomen päästöjä ”huomattavasti”. Jos tarkkoja ollaan, kahden reaktorin lisärakentaminen vähentäisi Suomen ilmastopäästöjä vain kolmella prosentilla. Tähän on päädytty hallituksen VTT:llä teettämissä mallilaskelmissa. Kolmen prosentin päästövähennykset ovat mitättömät skenaariossa, jossa Suomenkin on vähennettävä ilmastopäästöjään 25─40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja 80─95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Varsinkin kun vaihtoehtoja on.

Valitettavasti hallituksella ei ole ollut tahtotilaa selvittää, miten sähkön omavaraisuus saavutetaan Suomessa muilla keinoin kuin ydinvoimakapasiteetin kasvattamisella. Puuttuvan tuotannon järjestämiseksi löytyy runsaasti vaihtoehtoja: karkeasti laskettuna vuoteen 2020 mennessä on mahdollista saada yksi ydinvoimalaitos tuulivoimalla, toinen bioenergialla ja kolmas energiatehokkuudella.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama Energiatehokkuustoimikunta
luovutti 9.6.2009 elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle mietinnön 125 toimenpiteestä, joiden avulla olisi mahdollista saavuttaa 37 terawattitunnin säästö energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Tämä vastaisi, jopa kolmen ydinvoimalan verran sähköntuotantoa. Hallitus näyttää selvästi unohtaneen energiatehokkuuden potentiaalin energiapaketistaan. Toivottavasti SDP ei tee samaa virhettä. Lukuisat tutkimukset ja raportit, niiden joukossa konservatiivisen Maailman energiajärjestön IEA:n vuonna 2009 julkaiseman World Energy Outlook -raportin mukaan energiatehokkuus on ylivoimaisesti paras ja kustannustehokkain keino päästöjen vähentämiseen.

Lisäydinvoima saattaa edistää lyhyellä tähtäimellä tiettyjen yhtiöiden tasetta, mutta työpaikat eivät sillä Suomessa pysy. Energiatehokkuudella ja uusiutuvalla energialla on mahdollista saada Suomeen 50 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Se on valtava määrä ydinvoimaratkaisuun verrattuna, laskee asiaa miten päin tahansa.

Ydinvoiman ja turvallisten, modernien energiaratkaisujen välillä on selvä vastakkainasettelu. Ydinvoimainvestoinnit sitoisivat yli 15 miljardia euroa suomalaisten yritysten pääomaa vuosikymmenen ajaksi. Tämä vähentäisi dramaattisesti yritysten riskinkantokykyä ja -halua ja siten myös investointeja uusiutuviin energialähteisiin. Hallituksen esittämillä energiakaavailuilla turvallisten energiaratkaisujen mahdollisuuksista sähköntuotannossa toteutuisi vain kolmannes. Ydinvoiman lisärakentaminen merkitsikin uusien sähköntuotantomahdollisuuksien hautaamista.

Toivottavasti puoluekokousedustajat valitsevat tulevaisuuteen katsovat energialinjaukset ja hyväksyvät puoluekokouksessa aloitteet, joissa esitetään kielteisen kannan omaksumista ydinvoiman lisärakentamiseen. Meillä ei ole oikeutta jättää ydinvoiman riskejä tulevien sukupolvien maksettavaksi. Tulevaisuus tehdään tänään, yhdessä!