Veroremontissa painopiste maksukykyyn

Share |

Maanantai 4.10.2010 - Sanna Marin


(Julkaistu Aamulehdessä 6.10.2010)

Ensi vaalikauden yksi keskeisimmistä haasteista on verojärjestelmämme uudistaminen. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana verotuksen painopiste on siirtynyt voimakkaasti tasaverotuksen suuntaan muun muassa välillisten verojen kiristyksen kautta. Tällä hetkellä vain kymmenesosa verotuloista kerätään progressiivisesti valtion ansiotuloverotuksena. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei veroja kerätä Suomessa enää maksukyvyn mukaan.

Ensi vaalikauden veroremontissa on kiinnitettävä erityistä huomiota verotuksen oikeudenmukaisuuteen. Äänestäjän kannalta oikeudenmukaisuuden käsite on kuitenkin ongelmallinen, sillä se tarkoittaa hyvin eri asioita eri puolueille. Sosialidemokraateille oikeudenmukaisuus verotuksessa tarkoittaa sitä, että kutakin verotetaan maksukyvyn mukaan eli verotus on progressiivista. Oikeistopuolueet puolestaan ovat kautta linjan nostamassa välillisiä veroa kuten kulutuksen verotusta ja ajamassa verojärjestelmäämme entistä syvemmin tasaveron kuoppaan.

Yksi keskeinen ongelma verojärjestelmässämme on se, että vuodesta 1993 ansio- ja pääomatuloveroja on verotettu eri tavoin. Tällä hetkellä keskituloinen palkansaaja joutuu maksamaan työstänsä sivukuluineen jo enemmän veroja kuin 28 % pääomatuloveroja nauttiva. Pääomatulovero on nostettava jo tällä hallituskaudella 30 % ja ensi vaalikautena verotuksen uudistuksen yhteydessä osinkotulojen verotus on muutettava progressiiviseksi. Näiden toimien avulla kykenisimme paitsi kasvattamaan valtion verotuloja ja hillitsemään lainanottoa niin myös jakamaan laman kustannukset hieman oikeudenmukaisemmin.