Valtuustoaloite: Nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja ADHD-nuorten arjen haasteet

Share |

Maanantai 11.10.2010 - Sanna Marin


Syrjäytyminen, työnsaantimahdollisuuksien vähäisyys sekä sopivien koulutuspaikkojen ja -tapojen puute ovat suuria nuorisoamme koskettavia ongelmia. Päättäjien tieto ei aina ole ajantasaista nuorten arjessa kohtaamien haasteiden kanssa. Jotta kykenemme puuttumaan nuorten arjen ongelmiin ja etsimään yhteisiä ratkaisuja niiden voittamiseksi, tarvitsemme ajantasaista ja relevanttia tietoa päätösten tueksi.