Valtuustoaloite: Nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja ADHD-nuorten arjen haasteet

Share |

Maanantai 11.10.2010 - Sanna Marin


Tampereen sosialidemokraattinen valtuustoryhmä päätti ottaa nimiinsä tekemäni oheisen valtuustoaloiteen 11.10.2010 kokouksessaan:

Valtuustoaloite

Tampereen kaupunginvaltuustolle

Seminaari Tampereen kaupungin päättäjille syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja heidän kanssaan toimivien haasteista

Syrjäytyminen, työnsaantimahdollisuuksien vähäisyys sekä sopivien koulutuspaikkojen ja -tapojen puute ovat suuria nuorisoamme koskettavia ongelmia. Päättäjien tieto ei aina ole ajantasaista nuorten arjessa kohtaamien haasteiden kanssa. Jotta kykenemme puuttumaan nuorten arjen ongelmiin ja etsimään yhteisiä ratkaisuja niiden voittamiseksi, tarvitsemme ajantasaista ja relevanttia tietoa päätösten tueksi.

Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää valtuuston päätettäväksi, että kaupunki järjestää valtuutetuille ja nuorten asioiden parissa toimivien lauta- ja johtokuntien jäsenille yhteisen seminaarin koskien nuorten syrjäytymistä. Seminaarissa kuullaan asiantuntijoina nuorten ongelmien parissa työskenteleviä tahoja ja yhdistyksiä.

Seminaarissa voitaisiin käsitellä muun muassa seuraavia asioita:

  • Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittaminen
  • Erityisoppilaiden kuten ADHD-nuorten tarpeet koulutuksessa
  • Luokkakokojen, erityisluokkien ja opinto-ohjauksen rooli nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä
  • Toisen asteen koulutuksen merkitys nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä
  • Nuorten koulu- ja mielenterveyspalveluiden riittävyys ja kohdentaminen
  • Nuorten työnsaannin haasteet

Tampereella 11.10.2010

Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä