Vanhempainvapaajärjestelmä kaipaa uudistusta

Share |

Keskiviikko 10.11.2010 klo 9:51 - Sanna Marin


(Julkaistu Uutispäivä Demarissa 24.11. ja Tamperelaisessa 18.12.2010)

Yhteiskunnassamme on lukuisista uudistuksista huolimatta edelleen suuria epäkohtia. Monet näistä epäkohdista koskevat perheitä ja vanhemmuutta. Vanhempainvapaiden epätasainen jakautuminen vanhempien kesken sekä vanhemmuuden kustannusten painottuminen lähes yksinomaan naisvaltaisten alojen työnantajille ovat keskeisiä nykyjärjestelmämme ongelmia. Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä asetti syksyllä 2009 työryhmän selvittämään vanhempainvapaajärjestelmän uudistamista, mutta vielä toistaiseksi lapsiasiavaltuutetun Maria Kaisa Aulan vetämältä työryhmältä ei ole saatu konkreettisia esityksiä nykymallin muuttamiseksi. Työryhmän on tarkoitus jättää mietintönsä vuoden loppuun mennessä. Valitettavasti tälläkään hallituskaudella tuskin tullaan tekemään käytännön toimenpiteitä vanhemmuuden oikeudenmukaisempaan jakoon.

Suomessa on tällä hetkellä voimassa järjestelmä, jossa äitiysvapaan kesto on 105 arkipäivää ja vanhempainvapaan 158 arkipäivää. Tämän jälkeen on mahdollista pitää vielä hoitovapaata siihen asti kun lapsi täyttää 3 vuotta. Useimmissa tapauksissa vapaat käyttää lapsen äiti. Tämä johtaa paitsi kustannusten kasaantumiseen naisvaltaisten alojen työnantajille niin myös naisten syrjäytymiseen työelämästä etenkin jos vanhempain- ja hoitovapaalle on jääty määräaikaisesta työsuhteesta. Työnsaantimahdollisuuksien heikkeneminen ja varallisuuden keskittyminen työssäkäyvälle vanhemmalle, johtavat erotilanteessa usein kotona olleen vanhemman toimeentulon kohtuuttomaan alenemiseen ja jopa köyhyyteen.

Molemmilla vanhemmilla tulisi olla oikeus täysipainoiseen vanhemmuuteen. Tällä hetkellä isät eivät hyödynnä tai voi hyödyntää kokonaisvaltaisesti mahdollisuuksiaan lapsen varhaishoidossa. Vanhempainvapaiden jakautuminen nykyistä tasaisemmin molemmille vanhemmille sekä vanhemmuuden kustannusten jakaminen tasaisesti kaikkien työnantajien kesken, edistäisi sekä sukupuolten että työelämän tasa-arvoa ja lisäisi perheiden hyvinvointia. Eräs konkreettinen esitys vanhempainvapaiden tasaisempaan jakoon on niin sanottu 6+6+6 malli eli ”Islannin malli”, jossa vanhempainvapaa jaettaisiin kolmeen kuuden kuukauden jaksoon.  Tällöin yksi kuuden kuukauden jakso olisi äidille, yksi toiselle vanhemmalle ja yksi jaettavaksi vanhempien sopimalla tavalla. Yksinhuoltajilla tulisi olla koko vanhempainvapaajakso käytettävissään.

Vanhempainvapaajärjestelmä on vihdoinkin uudistettavan siten, että se mahdollistaa vanhempien tasa-arvoisen vanhemmuuden ja työssäkäynnin. Tarvitsemme käytännön tekoja työryhmämietintöjen sijaan. Seuraavan hallituksen on otettava vanhempainvapaajärjestelmän uudistaminen hallitusohjelmaansa.

Avainsanat: Vanhempainvapaa, Tasa-arvo, Perhepolitiikka