Kaksi lääkettä nuorten toimeentuloon

Share |

Perjantai 7.1.2011 - Sanna Marin


(Julkaistu Aamulehdessä 12.1.2011)

Nuorilla on edessään kovemmat ajat kuin pitkään aikaan. Tästä on osoituksena muun muassa eduskunnassa joulukuussa 2010 säädetty laki nuorten toimeentulon leikkauksesta. Lain mukaan alle 25-vuotiaalta nuorelta on mahdollisuus pidättää toimeentulotuen perusosasta jopa 40 prosenttia, mikäli nuori kieltäytyy koulutuksesta. On kestämätöntä, että Suomessa on säädetty laki, joka kohtelee ihmisiä lähtökohtaisesti epätasa-arvoisesti iän perusteella ja leikkaa juuri niiden nuorten toimeentuloa, jotka jo ennestään kärsivät köyhyydestä.

Nuorten toimeentulon leikkaus on vain yksi esimerkki oikeistohallituksen ikärasismista. Kun monet muut väestöryhmät ovat jälleen saaneet etuisuuksiinsa indeksikorotukset, ovat opiskelijat jälleen jääneet ilman minkäänlaista toimeentulon parannusta. Opintotuen taso on naurettavan alhainen vain 268 euroa kuukaudessa. Kun asumiskustannuksista jää asumistuen jälkeen 20 prosenttia opintotuesta maksettavaksi, joutuvat monet opiskelijat elämään noin 100 eurolla kuukaudessa. Tästä rahasta tulee vielä maksaa puhelin- ja internetkustannukset, päivittäinen matkustaminen ja ruokailu.

Jos opiskelija ei saa rahojaan riittämään on hänellä kaksi vaihtoehtoa: työnteko tai opintolaina. Työssäkäyvien opiskelijoiden suhteellinen määrä onkin noussut koko 2000-luvun ja jo yli puolet opiskelijoista käy opintojensa ohessa töissä. Tämä kehitys ei sovi yksiin opintoaikojen lyhentämisen kanssa. Vaikka opintolaina on suhteellisen edullista, on epäoikeudenmukaista, että köyhyydessä elävä on pakotettu rahoittamaan välittömät elinkustannuksensa lainalla. On vaikea ajatella, että mitään muuta väestöryhmää kehotettaisiin toimeentulotukiluukulla ottamaan velkaa pankista maksaakseen päivittäiset ruokaostokset.

Nuorten syrjäytymisestä ja toimeentulo-ongelmista puhutaan paljon, mutta teot nuorten aseman parantamiseksi uupuvat. Kaksi konkreettista esitystä nuorten toimeentulon vahvistamiseksi ja sitä kautta myös hyvinvoinnin parantamiseksi olisi, että oikeistohallituksen läpi runnoma nuorten toimeentuloleikkauksiin johtava laki kumotaan ja, että opintotuki sidotaan vihdoin indeksiin ensi vaalikaudella.