Varusmies- ja siviilipalvelusta on uudistettava

Share |

Perjantai 11.3.2011 - Sanna Marin


Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 9. maaliskuuta Siviilipalvelus 2020 -mietinnön. Se sisältää joukon ehdotuksia siitä mihin suuntaan siviilipalvelusta tulee kehittää. Mietinnössä muun muassa esitetään vapaaehtoista siviilipalvelusta naisille. Kaksi oleellista keskustelunavausta mietinnöstä jäi valitettavasti uupumaan: yleinen kansalaispalvelus ja siviilipalveluksen keston lyhentäminen.

Mietintöä valmistelleessa kehittämistyöryhmässä ei annettu mahdollisuutta käydä keskustelua siviilipalveluksen lyhentämisestä vaan asia äänestytettiin kylmiltään. Menettely poikikin kaksi eriävää mielipidettä. Työryhmän jäsenet Sadankomitean Eetu Aromaa ja Rauhanliiton Tarja Cronberg jättivät eriävän mielipiteen, koska he katsoivat, että palveluksen kestoa voidaan lyhentää. Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa puolestaan jätti eriävän mielipiteen asian käsittelyn prosessista. Kolimaan mukaan siviilipalveluksen lyhentämistä ei käsitelty riittävän perusteellisesti eikä asiassa pyritty konsensukseen toisin kuin kaikkien muiden työryhmässä käsiteltyjen asioiden suhteen. Kuinka siviilipalveluksen todellinen uudistaminen onnistuu jos keskustelua ei ole mahdollista käydä?

Perjantaina 11. maaliskuuta julkaistun Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tutkimuksen perusteella vain 51 prosenttia suomalaisista kannattaa asevelvollisuusjärjestelmän pitämistä nykyisellään. Alle 25-vuotiaista vain 41 prosenttia kannattaa nykyisenmallista palvelusta. Kannatusluvut ovat asepalveluksen historian alhaisimmat.

Varusmies- ja siviilipalvelusta on uudistettava reippaalla otteella. Siviilipalveluksen kokonaiskestoa on lyhennettävä lähemmäksi asepalveluksen keskimääräistä pituutta. Esimerkiksi kolmen kuukauden lyhentäminen 9 kuukauteen nykyisestä 12 kuukaudesta on perusteltua. Myös yleisen asevelvollisuuden muuttamista yleiseksi molempia sukupuolia koskevaksi yhteiskunta- tai kansalaispalveluksi, jonka voi suorittaa asepalveluksena, on pohdittava vakavasti.