Kolumni: Vanhempainvapaiden uudistaminen hallitusohjelmaan

Share |

Torstai 17.3.2011 - Sanna Marin


(Kirjoitus on julkaistu TANE:n tasa-arvovaalit.fi sivustolla 17.3.2011)

Vanhempainvapaiden epätasainen jakautuminen vanhempien kesken sekä vanhemmuuden kustannusten painottuminen lähes yksinomaan naisvaltaisten alojen työnantajille ovat keskeisiä nykyisen vanhempainvapaajärjestelmämme ongelmia.

Useimmissa tapauksissa vapaat käyttää lapsen äiti. Tämä johtaa paitsi kustannusten kasautumiseen myös naisten syrjäytymiseen työelämästä etenkin jos vanhempain- ja hoitovapaalle on jääty määräaikaisesta työsuhteesta. Työnsaantimahdollisuuksien heikkeneminen ja varallisuuden keskittyminen työssäkäyvälle vanhemmalle, johtavat erotilanteessa usein kotona olleen vanhemman toimeentulon kohtuuttomaan alenemiseen ja jopa köyhyyteen.

Vanhempainvapaiden jakautuminen nykyistä tasaisemmin molemmille vanhemmille sekä vanhemmuuden kustannusten jakaminen tasaisesti kaikkien työnantajien kesken, edistäisi sekä sukupuolten että työelämän tasa-arvoa ja lisäisi perheiden hyvinvointia. Eräs konkreettinen esitys vanhempainvapaiden tasaisempaan jakoon on niin sanottu 6+6+6 -malli, jossa vanhempainvapaa jaettaisiin kolmeen kuuden kuukauden jaksoon.  Tällöin yksi kuuden kuukauden jakso olisi äidille, yksi toiselle vanhemmalle ja yksi jaettavaksi vanhempien sopimalla tavalla. Yksinhuoltajilla tulisi olla koko vanhempainvapaajakso käytettävissään.

Malli on vain yksi vaihtoehto järjestelmän uudistamiseksi, mutta se tarjoaa ratkaisuja juuri niihin ongelmiin, joihin nykyjärjestelmän puitteissa ei ole onnistuttu puuttumaan.