Tampereen Sosialidemokraatit: Investoidaan arkeen ja kaupunkilaisten hyvinvointiin

Share |

Lauantai 29.10.2011 - Tiedote


Tampereen Sosialidemokraatit peräänkuuluttavat kaupungilta vastuullista ja suunnitelmallista investointipolitiikkaa. Suuri osa ensivuoden investointimenoista suunnataan kaupunkilaisten arjen kannalta tärkeisiin kohteisiin kuten koulujen ja muiden tilojen peruskorjauksiin. Nämä investoinnit ovat perusteltuja ja tarpeellisia. Talouden epävarmuuden jatkuessa on kuitenkin syytä tarkastella kriittisesti etenkin suuria satojen miljoonien hintaisia yksittäisiä investointihakkeita. Näiden toteuttaminen päällekkäisesti ilman kunnollista investointisuunnittelua on vastuullisen taloudenhoidon näkökulmasta kestämätöntä.

Tampereen kaupungin talousarvioehdotuksessa investointitasoa ollaan jälleen ensi vuonna nostamassa reippaasti. Bruttoinvestoinnit nousevat edellisvuodesta yli 11 miljoonaa euroa 150 miljoonan kokonaisinvestointitasolle samalla kun kaupungin talousarvio näyttää reilusti alijäämäiseltä.

Investoinnit ovat tärkeä osa kaupungin kehittämistä ja parhaimmillaan kohdennettuina ne tukevat kaupunkilaisten hyvinvointia, työllisyyttä sekä turvaavat koko kaupunkiseudun elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn tulevaisuudessa. Liian korkea investointitaso kuitenkin rasittaa kaupungin kokonaistaloutta, lisätä kohtuuttomasti lainanottoa ja tätä kautta myös heikentää palvelujen laatua ja saatavuutta.

Tampereen kaupungin investointien tulee aidosti hyödyttää kaupunkiseutua, edistää paikallista työllisyyttä ja tukea asukkaiden hyvinvointia. Tämän varmistamiseksi tarvitsemme suunnitelmallista ja realistista investointipolitiikkaa ja käyttötalouden tarkkaa seurantaa.