Translakia on muutettava

Share |

Tiistai 7.2.2012 - Sanna Marin


(Julkaistu Helsingin Sanomissa 10.2.2012)

Olemme tottuneet ja meidät on kasvatettu hahmottamaan ihmisiä yksiulotteisesti mies- ja naissukupuolen näkökulmasta. Samalla olemme jo pitkään vaienneet tämän kategorisoinnin ulkopuolelle lukeutuvista ihmistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä. Julkisessa keskustelussa menevät iloisesti sekaisin sukupuoli- ja seksuaali-identiteettikysymykset kuin termien merkityksillä ja sisällöillä ei olisi väliä.

Surullinen esimerkki sukupuolivähemmistöjä koskevasta asenteellisesta keskusteluilmapiiristä on viimeviikkoinen uutisointi sosiaali- ja terveysministeriön translain uudistamista pohtivan työryhmän asettamisesta. Uutisten sisällön muodosti peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin ja hänen erityisavustajansa välinen luottamussuhde, mutta otsikkotasolla reviteltiin sukupuoltaan korjaavien lisääntymiskykyyn liittyvillä kysymyksillä – ikään kuin tähän kytkeytyvä ihmisoikeusproblematiikka olisi huvittavaa. Vaikka uutisoinnin taso tuskin laatujournalismin kynnystä ylittääkään, on tärkeää, että sukupuoltaan korjaavien oikeuksista keskustellaan ja lainsääsäädännön syrjivät käytännöt nostetaan mediassa näkyville.

Nykyinen translaki eli laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta sisältää merkittäviä epäkohtia ja ongelmia. Yksi näistä on vaatimus sukupuoltaan korjaavan lisääntymiskyvyttömyydestä eli steriliteettipakosta. Käytäntö on perus- ja ihmisoikeuksia loukkaava ja se perustuu pikemminkin ennakkoluuloihin kuin tutkittuun tietoon. Transsukupuolisuus kuten ei homoseksuaalisuuskaan tee kenestäkään huonoa tai epäsopivaa vanhempaa vaan lapsen kehitykseen vaikuttavat etenkin vanhempien rakkaus, hoiva ja kasvuympäristön turvallisuus. Sukupuoltaan vaihtavan pakkosterilisaatiolle ei ole myöskään lääketieteellistä perustetta.

Translakia on uudistettava ja steriliteettipakosta luovuttava. Tämä on vain yksi askel kohti tasa-arvoisempaa ja inhimillisempää yhteiskuntaa. Toinen askel voisi olla esimerkiksi intersukupuolisten lasten aseman parantaminen ja heihin kohdistuvien hoitokäytäntöjen muuttaminen, tasa-arvoisen avioliittolain säätäminen, homoseksuaaleja syrjivän verenluovutuskiellon kumoaminen sekä viranomaisten tiedon ja asiantuntemuksen parantaminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä.