SDP:n on edistettävä kaikkien ihmisryhmien tasa-arvoa

Share |

Perjantai 16.3.2012 - Sanna Marin ja Anssi Pirttijärvi


Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK teki viime syksynä puoluekokousaloitteen koskien translain uudistamista. Aloitteessa vaaditaan transsukupuolisten oikeuksien parantamista ja lain muuttamista. Puoluehallituksen vastaus aloitteeseen on tyrmistyttävä. Vastauksessa paitsi sivuutetaan transsukupuolisten ihmisoikeusloukkaukset olankohautuksella, myös perustellaan vastausta eriskummallisin argumentein. Onko nykypäivän SDP valmis edistämään kaikkien ihmisten vai vain valittujen ihmisryhmien tasa-arvoa?

Nykyinen translaki eli laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta sisältää vaatimuksen sukupuoltaan korjaavan lisääntymiskyvyttömyydestä ja naimattomuudesta ehtona sukupuolen vahvistamiselle. Vaatimukset ovat yksilön perus- ja ihmisoikeuksia loukkaavia ja perustuvat pikemminkin ennakkoluuloihin kuin tutkittuun tietoon.

Puoluehallitus perustelee kielteistä vastaustaan translain muuttamisesta varsin kummallisin argumentein. Ydinperuste vastauksessa on, ettei lain uudistaminen takaisi kuitenkaan täyttä tasa-arvoa, koska miehestä naiseksi sukupuolensa korjanneella henkilöllä ei olisi mahdollisuutta synnyttää toisin kuin naisella, joka korjaa sukupuolensa mieheksi. Tämä perustelu on absurdi ja kertoo puoluejohdon heikosta tietotasosta koskien transkysymystä. Todellinen ongelma liittyy sukupuoltaan korjaavien sukusolujen hävittämisen ja lisääntymiskyvyttömyyden vaatimukseen, ei biologisiin realiteetteihin.

Transsukupuoliset ovat viimeinen ihmisryhmä, jonka lisääntymistä pyritään kontrolloidaan institutionaalisesti. Aiemmin esimerkiksi vammaisten ja mielenterveyspotilaiden lisääntymistä on kontrolloitu pakkosterilisaatiolla, mutta nämäkin käytännöt on poistettu lainsäädännöstä jo 1960-luvulla.

Transsukupuolisuus kuten ei homoseksuaalisuuskaan tee kenestäkään huonoa tai epäsopivaa vanhempaa vaan lapsen kehitykseen vaikuttavat etenkin vanhempien rakkaus, hoiva ja kasvuympäristön turvallisuus. Sukupuoltaan vaihtavan steriliteettivaatimukselle ei ole myöskään lääketieteellistä perustetta.

Sosialidemokratian tehtävä on edistää kaikkien ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Transsukupuolisten ihmisoikeusloukkauksiin on puututtava välittömästi ja SDP:n on sitouduttava translain uudistamiseen.