Puheenvuoroni SDP:n puoluekokouksessa poliittisen tilanteen yhteydessä

Share |

Torstai 24.5.2012 - Sanna Marin


Arvon puoluekokousedustajat, hyvät toverit,

SDP:n on tehtävä tulevaisuuteen tähtäävää politiikkaa. Politiikkaa, joka heijastaa sosialidemokraattisia arvoja ja aatetta. Tästä olemme aina pitäneet kiinni.

Sosialidemokraattisten opiskelijoiden SONKin puheenjohtaja Sarita Niemi kävi puhumassa tänään aiemmin merkittävästä yhteiskunnallisesta epäkohdasta, keskeisestä ihmisoikeusongelmasta ja Suomen lainsäädännön häpeätahrasta - nimittäin nykyisen translaista tilasta.

Suomessa on voimassa laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta, joka sisältää vaatimuksen sukupuoltaan korjaavan lisääntymiskyvyttömyydestä ja naimattomuudesta ehtona sukupuolen vahvistamiselle.

Molemmat näistä vaatimuksista loukkaavat perustavanlaatuisesti kaikille yhtäläisiä ihmisoikeuksia, joita ei siis voi olla ilman, että ne kaikille kuuluvat samanarvoisina ja samanlaisina.

Sosialidemokratian tehtävä, myös tässä ajassa, on edistää kaikkien ihmisten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia. Kaikkien, ei vain tiettyjen ihmisten tai ryhmien.

Tämä on minun sosialidemokratiani ydin. Toivottavasti myös teidän.

Transsukupuolisten ihmisoikeusloukkauksiin on puututtava välittömästi ja SDP:n on tässä puoluekokouksessa sitouduttava translain uudistamiseen.

Avainsanat: SDP, Puheenvuoro, Puoluekokous, Translaki, Tasa-arvo