SDP:n puoluekokouksen tunnelmia - valta on otettu!

Share |

Tiistai 29.5.2012 klo 16:44 - Sanna Marin


Sosialidemokraatit kokoontuivat kolmipäiväiseen puoluekokoukseensa Helsinkiin 24.-26. toukokuuta. Kokous osoittautui monella tapaa yllätykselliseksi. Ensinnäkin toimintatapoihin tuli selvä suunnanmuutos kun sali äänesti ensimmäisen päivän aamuna avoimen vaalin puolesta, toiseksi puoluejohto uudistui kertaheitolla niin puoluesihteerin kuin varapuheenjohtajienkin osalta, kolmanneksi nuorten esiinmarssi muutti puolueen voimasuhteita pysyvästi. Valtaa ei anneta - nyt se on otettu!

Mitä oikein tapahtui? Seitsemän eteläistä piiriä ovat perinteisesti muodostaneet puolueen sisällä ryhmittymän, jonka käsissä henkilövalinnat ovat pitkälti olleet. Suhteellista vaalia on vastustettu ja valinnat on tehty vaalivaliokunnan näkemyksiä myötäillen. Ryhmäkuri on ollut tiukka. Torstaiaamuna juntta kuitenkin murtui kun puoluekokousedustajat äänestivät selvin luvuin avoimen vaalin puolesta helsinkiläisen puoluekokousedustajan Matti Niemen esityksestä. Kaksi vuotta sitten sama esitys kaatui, silloinkin selvän enemmistön turvin. Suunnanmuutos on siis melkoinen.

Yksi keskeisen syy muutokseen on nuorten puoluekokousedustajien suuri määrä. Nuoria edustajia 500 henkisessä kokouksessa oli yhteensä 78. Nuoret myös järjestäytyivät aiempaa paremmin ja asettivat selkeitä tavoitteita kuten avoimen ja demokraattisen päätöksenteon edistämisen. Toinen ja yhtä relevantti syy oli piirien ehdokasjakauma, ehdokkaiden suuri määrä ja tästä seurannut vaikea neuvottelutilanne. Vaalivaliokunta ei näin ollen pystynyt muodostamaan selkeää näkemystä henkilövalinnoista, vaikka tahtoa tiettyjen piirien osalta tähän olikin.

Henkilövalinnoista nuorten miesten esiinmarssi ja etenkin lahtelaisen kaupunginvaltuutetun 25-vuotiaan Eero Vainion nouseminen SDP:n kärkipaikalle kolmanneksi varapuheenjohtajaksi yllätti monet. Hän on ensimmäisen polven sosialidemokraatti, opiskelee Tampereen yliopistossa kunta- ja aluejohtamista ja toimii muun muassa Lahden seudun ympäristölautakunnan puheenjohtajana. Hän myös keräsi varapuheenjohtajavaalissa eniten ykkösääniä ja voitti neljänneksi tulleen ehdokkaan yli sadalla äänellä.

Muutoinkin henkilövalinnoissa tapahtui jälleen uudistumista. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin ministeri Krista Kiuru ja toiseksi kansanedustaja Antti Lindtman. Puoluevaltuuston johtoon valittiin kansanedustaja Pia Viitanen.

Puoluesihteerivaalin tulos ratkesi jo torstaiaamuna kun uusmaalainen Markku J. Jääskeläinen vetäytyi kilvasta ja helsinkiläinen Reijo Paananen vahvisti asemiaan ennakkosuosikkina. Itse vaali käytiin perjantaina ja Paananen taputettiin puoluesihteeriksi selvin lukemin.

Henkilövalintojen lisäksi puoluekokouksessa nähtiin muutakin dramatiikkaa. Lauantain kokouspäivä venyi myöhään iltaan ja kokous keskeytettiin ennen kuin kaikkia puoluekokoukselle tehtyjä aloitteita oli saatu käsiteltyä. Oman tulkintani mukaan keskeiset syyt kokouksen keskeyttämiselle olivat sekä läsnä olevien puoluekokousedustajien vähäinen määrä että puoluejohdon pelko salissa olevan porukan näkemyksistä käsittelemättömiin aloitteisiin liittyen. Suomeksi sanottuna aloitteille, jotka käsittelivät muun muassa kirkon erottamista valtiosta, turkistarhauksen kieltämistä ja Suomen energiapolitiikkaa, oli salissa selvää kannatusta. Nyt aloitteista on tarkoitus järjestää neuvoa-antava jäsenäänestys puoluekokousedustajille, jonka pohjalta puoluevaltuusto päättää mitä päättää.

Lauantain parasta antia oli ehdottomasti sosialidemokraattisten opiskelijoiden SONKin tekemän translakialoitteen hyväksyminen puolueen viralliseksi kannaksi. Puoluehallituksen esitys aloitteeseen oli kielteinen, mutta tekemäni muutosesitys sai selkeän kannatuksen kokouksessa ja se hyväksyttiin puolueen linjaksi.

“Puoluekokous velvoittaa SDP:n toimimaan aktiivisesti lain uudistamiseksi siten, että transsukupuolisten ihmisoikeusloukkauksiin puututaan välittömästi ja laista poistetaan vaatimukset lisääntymiskyvyttömyydestä ja naimattomuudesta.”

Muutosesitystäni kävivät pöntössä vastustamassa muun muassa vastavalitut puoluejohdon edustajat Krista Kiuru, Antti Lindtman ja Pia Viitanen. Läpihuutojuttu aloitteen hyväksyminen ei siis valitettavasti ollut.

Eniten harmittamaan jäivät paitsi käsittelemättömät aloitteet ja poliittisen keskustelun paitsio henkilövalintoihin nähden, myös kokoukselle valmistellun Eurooppa-asiakirjan palauttaminen valmisteluun. Sen eteen oli tehty paljon työtä ja se sisälsi huomattavan määrän edistyksellisiä näkemyksiä sosialidemokraattisemmasta Euroopasta.

Kaiken kaikkiaan SDP:n 43. puoluekokous oli kokous jollaisen kokee ehkä  vain kerran elämänsä aikana. Se sisälsi sanoinkuvaamatonta riemua, yhteenkuuluvuudentunnetta ja edistystä. Nuorten esiinmarssi oli paitsi nuorten myös vanhempien toverien aikaansaama. Näillä eväin ei kuntavaalien voittamisen luulisi olevan mahdoton tehtävä!

Translakialoitteen käsittely (kohdassa 38:20):

Avainsanat: SDP, Puoluekokous, Eero Vainio, Translaki