Vaikeat ajat vaativat vastuullista politiikkaa

Share |

Lauantai 12.1.2013 - Sanna Marin


Uudella valtuustolla on edessään paljon haasteita ja vaikeita päätöksiä. Päällimmäisenä on huoli kaupungin talouden kestävyydestä ja kaupunkilaisten, etenkin nuorten, työllisyydestä. Tällaisina aikoina valtuutetuilla on vastuu ja velvollisuus tehdä tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa, jolla taloutta tasapainotetaan ja koko kaupunkiseudun kehitysedellytyksistä pidetään huolta. Samalla on huolehdittava kaupunkilaisten hyvinvoinnista ja arjen sujuvuudesta. 

Valtuustokauden suurimpia haasteita tulevat olemaan kuntatalouteen kytkeytyvät kysymykset. Näistä päällimmäisinä ovat tulopohjan vahvistaminen eli verojen ja maksujen taso sekä menojen maltillinen kehitys. Myös työllisyyspolitiikka on keskeisessä asemassa talouden tasapainottamisessa. On luotava uusia työpaikkoja, huolehdittava yritysten toimintaedellytyksistä sekä keskitettävä kaupungin voimavaroja etenkin nuorisotyöttömyyden kitkemiseen. 

Toinen merkittävä kysymys on kaupungin organisaatiorakenteen ja toimintamallien kehittäminen. Valtuustokauden aikana tullaan todennäköisesti arvioimaan nykyisen tilaaja-tuottajamallin sekä monituottajamallin  tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus. Myös palvelujen tuottamiseen liittyvät kysymykset tulevat herättämään paljon keskustelua eri valtuustoryhmien välillä.

Kolmas suuri kysymys on kaupunkiseudun rakenteellinen ja hallinnollinen kehittäminen. Kunta- ja palvelurakenneuudistus vaikuttaa väistämättä myös Tampereen ja sen ympäristökuntien tulevaisuuteen. Oman kaupunkiseutumme kannalta keskeisiä asioita ovat etenkin maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen sekä seudun elinvoimaisuuteen liittyvät kysymykset. Näiden ratkaiseminen vaatii alueen kuntien yhteistä tahtotilaa ja vahvaa yhteistyötä.

Haasteita siis riittää, eikä kuntapäättäjiä ole kadehtiminen.

Vaikeat ajat vaativat vastuullista politiikkaa ja eri valtuustoryhmien ennakkoluulotonta yhteistyötä. Nyt on oivallettava, ettei irtopisteiden keräämiselle yksinkertaisesti ole sijaa.

Avainsanat: Tampere, Valtuusto, Tampereen kaupunkiseutu, Kunnallispolitiikka