Puhe kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.1.2013

Share |

Maanantai 21.1.2013 - Sanna Marin


Puhe kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.1.2013

 

Arvon valtuutetut, hyvät viranhaltijat ja muut kuulijat,

Bästa fullmäktigeledamöter,

Haluan vastavalittuna kaupunginvaltuuston puheenjohtajana, koko puheenjohtajiston puolesta, kiittää valtuustoa saamastamme luottamuksesta ja kunniasta.

Aloitamme tänään uuden valtuustokauden. Monille valtuutetuille tämä on ensimmäinen valtuuston kokous. Toisilla kokouksia on takana jo runsaasti. Aloitamme kautemme erilaisista lähtökohdista, mutta kaupunkilaisten meille antama vastuu ja tehtävä on yhteinen.

Aika, jona valtuustotyön aloitamme, ei ole helpoin mahdollinen. Edessämme on paljon isoja, ja myös vaikeita päätöksiä. Päällimmäisenä on huoli talouden kestävyydestä, kaupunkiseudun elinvoimaisuudesta ja kaupunkilaisten, etenkin nuorten, työllisyydestä. Nyt on löydettävä keinoja, joilla taloutta tasapainotetaan ja koko kaupunkiseudun kehitysedellytyksistä pidetään huolta. On luotava uusia työpaikkoja, huolehdittava yritysten toimintaedellytyksistä sekä keskitettävä kaupungin voimavaroja etenkin nuorisotyöttömyyden kitkemiseen.

Samalla on huolehdittava kaupunkilaisten hyvinvoinnista, arjen sujuvuudesta ja siitä, että palvelut toimivat kaikissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa.

Vaikka ajat ovat vaikeat, tuo uusi valtuustokausi aina mukanaan myös mahdollisuuksia kestävämmän tulevaisuuden rakentamiselle. Kaupunkilaiset ovat antaneet meille kunnallisvaaleissa valtakirjan tehdä ratkaisuja ja politiikkaa, joilla vastata näihin haasteisiin.

Hyvät kuulijat valtuustosalissa, lehterillä ja radioiden äärellä,

Haluan nostaa näin valtuustokauden alussa esiin kaksi huolestuttavaa kehityssuuntaa. Ensimmäinen on kunnallisvaalien hyvin alhaiseksi jäänyt äänestysprosentti. Tampereella äänensä antoi vain hieman yli puolet äänioikeutetuista. Lähes joka toinen jätti siis äänestämättä. Toinen huolestuttava kehityssuunta on kaupungin sisäinen eriarvoistuminen, joka näkyy muun muassa suurissa äänestysaste-eroissa eri asuinalueiden välillä.

Demokratian alennustila on taloustilannettakin huolestuttavampi asia. Sen korjaaminen on meidän kaikkien, niin valtuutettujen kuin kaupunkilaisten, yhteinen tehtävä. Valtuuston puheenjohtajana haluan olla luomassa Tampereelle uudenlaista osallisuutta ja osallistumiskulttuuria. Kivijalkaa, jonka varaan voidaan rakentaa yhtenäisempää ja kestävämpää kaupunkia.

Arvon valtuutetut,

Kunnallisvaalien jälkeen valtuustoryhmät ovat käyneet keskinäisiä neuvotteluja yhteistyöasetelmien löytämiseksi. Neuvottelujen tuloksena on muodostettu neljän valtuustoryhmän koalitio, jonka pohjalta pormestariohjelmaa on lähdetty rakentamaan. On hyvä, että on löydetty laaja yhteisymmärrys ja yhteistyö tehtävän politiikan tueksi. Haluan samalla kuitenkin muistuttaa valtuustoryhmiä ja valtuustoryhmien puheenjohtajia siitä, että hallitus-oppositioasetelmat sopivat huonosti kuntapolitiikkaan. Toivonkin, että tällä valtuustokaudella turhat muurit valtuustoryhmien välillä saadaan murretuksi ja avoimelle keskustelulle, ajatustenvaihdolle sekä uusille ratkaisuehdotuksille annetaan sijaa. Tämä on myös kuntalaisten etu.

Hyvät valtuutetut,

Valtuuston puheenjohtajana aion huolehtia, että valtuuston työskentely on sujuvaa ja, että valtuutetut voivat keskittyä päätösten tekemiseen ja kaupungin asioiden hoitamiseen. Aioin myös huolehtia siitä, että valtuuston tekemiä päätöksiä kunnioitetaan ja valtuuston tahtoa noudatetaan kaikessa kaupungin toiminnassa. Haluankin jatkaa työtä valtuuston aseman vahvistamiseksi. Tämän lisäksi haluan luoda uusia paikkoja ja tiloja, joissa valtuutetut ja kaupunkilaiset voivat kohdata ja kuntademokratiaa voidaan toteuttaa nykyistä laajemmin.

Lopuksi haluan vielä kiittää kaupunginvaltuuston väistyvää puheenjohtajaa Irene Roivaista kaikesta siitä työstä mitä hän valtuuston ja kaupungin eteen on tehnyt.

Toivotan kaikille hyvää alkanutta valtuustokautta!