Puhe valtuuston strategiaseminaarissa 11.2.2013

Share |

Maanantai 11.2.2013 - Sanna Marin


Päätöspuheenvuoro 11.2.2013

Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Arvon valtuutetut, lautakuntien ja johtokuntien edustajat, viranhaltijat sekä muut läsnäolijat, 

Haluan kiittää kaikkia strategiaseminaariin osallistuneita ja seminaaria valmistelleita henkilöitä antoisasta ja mielenkiintoisesta päivästä. Olemme aloittaneet tänä maanantaina tämän valtuustokauden strategiatyön. Olemme kartoittaneet sitä taustaa, jonka pohjalta strategiaa lähdemme valmistelemaan. Keskustelleet toimintaympäristöstä, jossa kunnat joutuvat tulevaisuuttaan suunnittelemaan. Ja lopulta ryhmätöiden kautta päässeet pureutumaan Tampereen haasteisiin ja onnistumisen paikkoihin.

Aloitimme seminaaripäivän mielestäni oivalla tavalla: kuulemalla pormestarin verkkokyselyn tuloksia ja tamperelaisten nuorten terveisiä päättäjille. Kaupunkilaiset, niin nuoret kuin vanhat, ovat juuri se porukka jonka vuoksi me strategiatyötä teemme. Kun teemme strategiaa, teemme valintoja Tampereen tulevaisuudesta ja tamperelaisten ihmisten arkeen vaikuttavista asioista. Vaikka strategian horisontti on vuodessa 2025, tulevat sen linjaamat valinnat näkymään konkreettisessa päätöksenteossa jo tämän valtuustokauden aikana.

Kuten kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen puheenvuorossaan totesi, lähdemme suunnittelemaan tulevaisuutta taloudellisesti vaikeana ja epävarmana aikana. Tämä asettaa omat reunaehtonsa strategiaprosessin yhteydessä käytävälle keskustelulle ja päätöksille. Onkin tärkeää oivaltaa, että nyt strategiaprosessin yhteydessä määrittelemme osaltamme sen miten muun muassa kuntatalouden haasteisiin vastataan. Strategia on väline, jonka avulla tulevaisuutta voidaan suunnitella pelkän reagoinnin sijaan.

Lopuksi haluan vielä korostaa, että vaikka valtuusto on paikka, jossa kaupunkistrategia lopulta hyväksytään, on arvokasta, että strategian laadintaan osallistuu huomattavasti suurempi joukko erilaisia toimijoita. Kaupunkistrategia onkin ennen kaikkea koko Tampereen paperi.

Näiden sanojen ja ajatusten myötä kiitän lämpimästi kaikkia seminaariin osallistuneita ja toivotan kaikille hyvää kotimatkaa!