Tunneliuutisointia 10 päivän ajalta

Share |

Torstai 28.2.2013 - Sanna Marin


Tampereen kaupunginvaltuusto piti kolmannen kokouksensa 18. helmikuuta. Kokouksessa jätettiin myös valtuustoaloite koskien Rantaväylän tunnelia. Aloitteen on allekirjoittanut 35 valtuutettua eli enemmistö 67 henkisestä valtuustosta. Aloitteen esitys on, että Rantaväylän tunneli-investoinnista pitää luopua ja valtion kanssa tehdyt sopimukset irtisanoa. Keskeisinä perusteluina ovat heikko taloudellinen tilanne ja kaupungin korkea investointitaso. Aloitteen voi kokonaisuudessaan lukea esimerkiksi täältä.

Aamulehti on aktivoitunut tunneliuutisoinnissa aloitteen jättämisen jälkeen. Lehti uutisoi aiheesta jo ennen viime valtuuston kokousta, mutta keskityn nyt tarkastelemaan viimeisen kymmenen päivän uutisointia 19.-28. helmikuuta välisenä aikana. Tarkastelen etenkin etusivun, uutisten ja lehden näkökulma osion otsikointia sekä sitä, minkä sävyistä otsikointi on kokonaisuudessaan ollut. Lukijalta palstan sisältöä en sellaisenaan tarkasteluun ota, mutta lehden etusivulle tehdyt poiminnat lasken mukaan otsikointiin.

Tunneli on ollut mukana Aamulehden uutisoinnissa tai muussa otsikoinnissa kahdeksana päivänä kymmenestä. Vain 26. ja 27. helmikuuta tunnelista ei lehdessä kirjoitettu. Kuutena päivänä kymmenestä asia on ollut lehden etusivulla. Kahdessa lehdessä tunneli on ollut etusivun pääotsikkona.

Etusivun seitsemästä otsikosta tai niihin verrattavista nostoista neljä on kielteisiä suhteessa tunnelihankkeen kaatumiseen. Kaksi otsikoista voidaan laskea kohtuullisen neutraaleiksi tulkinnasta riippuen. Vain yksi otsikoista on itse tunnelia vastustava. Otsikot tai otsikointiin verrattavat nostot ovat olleet seuraavanlaisia:

Pääotsikko (19.2.): Emme halua Rantatunnelia

Nosto pääkirjoituksesta (19.2.): Vasemmisto lyö kiilaa jo ennalta hankalaksi tiedettyyn yhteistyöhön. Pääkirjoitus A2

Pääotsikko (20.2.): Lyhytkin Rantatunneli tulee vielä esille syksyllä

Otsikko (21.2.): Rantatunnelin kaatuminen voi maksaa paljon

Nosto lukijalta sivulta (22.2.): Politiikka: Rantaväylän tunnelia vastustava valtuustoaloite on epälooginen lehmäläjä. Lukijalta B16

Nosto lukijalta sivulta (23.2.): Tiehanke: Rantaväylän tunnelista levitetään väärää tietoa, vaikka oikeaakin olisi tarjolla. Lukijalta B17

Faktalaatikko nosto uutisessa ”Tampereen yrittäjät eivät luota valtuuston kykyihin” (28.2.): Tunnelikiista: Tampereen kauppakamarin yrittäjäkyselyn mukaan tunnelipäätöksen purku vaikuttaisi joka neljännen yrityksen investointipäätöksiin.

Pääkirjoituksessa tunnelista on kirjoitettu vain 19. helmikuuta. Pääkirjoituksen otsikko kuului ”Väylä poliittiselle pelille on avattu” ja sen alaotsikkona oli ”Demareiden ja vasemmiston tunnelialoitteelle on vaikea keksiä muuta motiivia kuin populismi ja kansansuosion kalastelu.”. Pääkirjoituksen sävyä voidaan siis kuvata kielteiseksi suhteessa tunnelipäätöksen kaatamiseen. Pääkirjoituksen lisäksi tunneli on esiintynyt pääkirjoitussivulla (A02) 24. helmikuuta viikon puheenaiheena otsikolla ”Tunneli tukkoon vaikka mitä maksaisi”.

Uutisosion otsikoihin tunneli nousi neljänä päivänä. Omasta näkökulmastani mielenkiintoisin tunneliin kytkeytyvä uutisointi on ehdottomasti tämän päivän lehdessä 28. helmikuuta. Uutinen kertoo yrittäjien näkemyksistä ja luottamuksesta Tampereen kaupungin päätöksentekoon. Sen taustalla on Aamulehden kauppakamarilla teettämä kysely. Uutisen alaotsikko (A04) kuuluu ”Vaatimus: Yrittäjien mielestä tehtyihin päätöksiin pitää pystyä luottamaan jatkossakin”. Tekstiin on myös tehty nosto, jossa lukee ”Yrittäjien mielestä kaupunginvaltuusto on yrittäjävastainen”. Yhtenä kyselyssä esille nostettuna asiana on mahdollinen tunnelipäätös ja se miten tunnelin kaataminen vaikuttaa yrittäjien investointihaluihin Tampereella. Olen pyytänyt Aamulehdeltä kyseistä kyselyä nähtäväkseni, koska pidän melko erikoisena tulosta, jonka lehti on etusivullaan otsikoinut ”Tampereen yrittäjät eivät luota valtuuston kykyihin”. Uusi valtuusto on siis kokoontunut kolme kertaa ja kokouksissa on käsitelty pitkälti henkilövalintoja. Vielä viime vuonna Tampere valittiin Suomen toiseksi yrittäjämyönteisimmäksi kaupungiksi. Mihin yrittäjät siis eivät luota?

Aamulehden näkökulma osion otsikoissa tunneli esiintyi neljän kirjoituksen tai poiminnan yhteydessä. Esimerkiksi 21. helmikuuta kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen kirjoitti tunnelia puoltavan puheenaihekirjoituksen otsikoin ”Tunnelin kaato tulisi kalliiksi” sekä ”Jos Rantaväylää ei kehitetä, voidaan myös Hämeenkadun rauhoittaminen henkilöautoliikenteeltä unohtaa.”. Samalla sivulla julkaistiin myös tamperelaisen kiinteistönvälittäjän Terhi Loikkasen vieraskynäkirjoitus otsikolla ”Tunneli on tulevia tamperelaisia varten”.

Kaiken kaikkiaan tunneli nousi Aamulehden otsikoihin ja alaotsikoihin 23 kertaa. Näihin lasken otsikot ja niiden ensisijaiset alaotsikot, en esimerkiksi faktalaatikoita tai muita tämänkaltaisia nostoja. Myöskään 28. päivän yrittäjäkyselyotsikointia en laske mukaan, koska itse otsikoissa ei mainita sanalla tunnelia tai ne eivät itsessään suoraan viittaa tunnelihankkeeseen tai sen kaatamiseksi tehtyyn aloitteeseen. Kaikki otsikot eivät ole Aamulehden toimituksen kädenjälkeä vaan mukana ovat myös etusivulle nostetut lukijalta sivun otsikot ja näkökulma sivun kirjoitusten otsikot.

Reilusta paristakymmenestä otsikosta tunnelimyönteisiä tai tunnelihankkeen kaatamiseen kriittisesti suhtautuvia otsikoita havaitsin yhdeksän. Neutraaleiksi tulkittavia, lähinnä toteavia tai kuvaavia, otsikoita löysin kaksitoista kappaletta. Tunnelia vastustavia ja tunnelihankkeen kaatamista puoltavia otsikoita löysin kaksi. Otsikoinnin myönteisyys, kriittisyys ja neutraalius ovat puhtaasti omia subjektiivisia tulkintojani otsikoinnin sävystä. Joku toinen voi kokea otsikot tai niiden sävyn toisin.

Ymmärrän, että suuret maankäyttöhankkeet herättävät paljon intressejä ja intohimoja. Toivon kuitenkin, että alueemme pää-äänenkantajassa Aamulehdessä tunnelikysymystä käsiteltäisiin moniäänisesti ja erilaisia näkökulmia esiintuovasti. Asia ei nimittäin ole mustavalkoinen, yksipuolisesti hyvä tai huono. Järkeviä argumentteja löytyy sekä hanketta vastaan että sen puolesta.

Lopuksi. Kunpa muitakin kuntatasolla tehtäviä päätöksiä käsiteltäisiin lehdistössä samanlaisella intensiteetillä kuin isoja ja helposti politisoitavia maankäyttöhankkeita.

Aamulehti toimitti minulle kyselyaineiston koskien 28.2. uutisointia ”Tampereen yrittäjät eivät luota valtuuston kykyihin”. Kiitän lehteä nopeasta vastauksesta!