Puhe kaupunginvaltuuston strategiaseminaarissa 11.3.2013

Share |

Maanantai 11.3.2013 - Sanna Marin


Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 11.3.2013

Arvon valtuutetut, lauta- ja johtokuntien jäsenet, viranhaltijat, henkilöstön edustajat ja muut läsnäolijat,

Oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa kevään toiseen kaupunkistrategiaseminaariin.

Aloitimme viime seminaarin kuulemalla tamperelaisten nuorten videoterveisiä siitä miten kaupunkia pitäisi tulevaisuudessa kehittää. Nyt terveiset saavat jatkoa. Päivän aikana saamme lukea, täältä edestä, lapsilta ja nuorilta kerättyjä ”visio”-lauseita. Lauseet on kerätty kyselyn avulla lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelun yhteydessä viime loka-marraskuussa. Vastauksia tähän kyselyyn tuli yli 2000 ja nuorilta vastaajilta kysyttiin heidän iloistaan, huolistaan, unelmistaan sekä siitä, mitä asioita he muuttaisivat elämässään. Lisäksi heitä pyydettiin kuvailemaan lyhyesti ”unelmiensa Tampere vuonna 2016” ja keksimään motto, josta muutkin tunnistavat heidän kuvaamansa Tampereen.

Nyt näiden lauseiden on tarkoitus toimia inspiraation ja ajatuksen lähteenä seminaarimme työskentelyä ajatellen.

Tämän päivän tavoitteemme on siirtyä piirun verran kohti konkretiaa ja hahmotella valtuustokauden keskeisiä tavoitteita. Tarkoituksena on siis määritellä tarkemmin niitä valintoja, keinoja ja periaatteita, joiden avulla kaupunkistrategian visiota kohti tulisi edetä. Samalla kun hahmottelemme näitä tavoitteita, on myös hyvä muistaa aikamme realiteetit kuten vaikea taloustilanne ja tasapainotuksen tarve. Sillä strategian tarkoitus ei ole olla minkäänlainen satukirja unelmien huomisesta vaan konkreettinen työkalu, jossa tehdään valintoja tulevaisuuden suunnasta.

Seminaarin aluksi kuullaan strategiajohtajalta Reija Linnamaalta, viime seminaarin ja sähköpostilla lähetetyn strategiakyselyn pohjalta, siitä mitä strategiatyön osalta on tähän mennessä saatu aikaan. Tämän jälkeen taloussuunnittelupäällikkö Jukka Männikkö kertoo kaupungin talouskehityksestä. Talouskatsauksen jälkeen puolestaan jakaannumme valtuustoryhmiin ja pohdimme miten valtuustokauden tavoitteita kohti tulisi edetä. Itse ryhmätöiden purku tapahtuu lounaan jälkeen ja yhteenvedon avuksi on luotu nyt uudenlaisia välineitä. Loppupäivästä saamme vieraaksemme Espoon kaupungin perusturvajohtajan Juha Metson ja kuulemme tilaajajohtajalta Pekka Kivekkäältä ja henkilöstöjohtajalta Niina Pietikäiseltä strategiaan kytkeytyvien toimintasuunnitelmien laadintatavasta.

Strategiaa on siis tarkoitus konkretisoida ja toiminnallistaa tämän kevään ja syksyn aikana neljän valtuustokauden mittaisen toimintasuunnitelman avulla. Nämä toimintasuunnitelmat, lukuun ottamatta organisaation toimintakykysuunnitelmaa, ovat tilaajalautakuntien strategisia asiakirjoja ja ne toimivat lähtökohtana tilaajan toiminnan suunnittelulle valtuustokauden aikana. Tänään on tarkoitus esitellä näistä hyvinvointisuunnitelma ja organisaation toimintakykysuunnitelma.

Tässä siis tiiviisti eväitä tämän päivän työskentelylle. Eiköhän oteta kaikki irti tämän päivän seminaarista ja luoda vankka pohja kaupunkistrategian jatkovalmistelulle. Työn iloa.