Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja: Hallitus kurjistaa kuntien tulopohjaa

Share |

Perjantai 22.3.2013 - Tiedote


Hallitus on kehysriihessään 21. maaliskuuta linjannut alentavansa yhteisöveroa 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Tämä tarkoittaa kunnille merkittävää tulopohjan heikennystä.

- Käytännössä yhteisöveron alentaminen tarkoittaa noin 250 miljoonan heikennystä kuntien tulopohjaan. Tampereelle näin suuri yhteisöverojen alennus merkitsee karkeasti noin 10 miljoonan euron vuosittaista tulonmenetystä, Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sanna Marin arvioi.

Kuntien talous on vaikeassa tilassa. Valtionosuuksia on leikattu, mutta samalla kuntien velvollisuudet ovat lisääntyneet. Tilanne on kuntatalouden näkökulmasta kestämätön. Yhteisöveron alennus kiristää entisestään kuntien vaikeaa taloudellista tilannetta. Myös kuntien roolin kasvattaminen pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa tulee lisäämään kuntien kustannuksia merkittävästi.

- Hallituksen on syytä kompensoida täysimittaisena kunnille yhteisöveron alennuksesta koituva tulonmenetys. Kuntien yhteisöveron jako-osuutta onkin kasvatettava nykyisestä tai muuten kunnille ei jää muuta vaihtoehtoa kuin korottaa kunnallisveroja, Marin kommentoi.

Hallitus on vahvistamassa kuntien veropohjaa osoittamalla jäteveron tuottoa vastaavan osuuden kunnille vuoden 2014 alusta. Lisäksi kuntien omaa veropohjaa ollaan vahvistamassa tarkistamalla kiinteistöjen arvostamisperusteita.

- Kuntien oman veropohjan vahvistaminen on tarpeen, sillä se antaa kunnille pelimerkkejä oman taloutensa suunnitteluun. Nämä päätökset ovat oikeansuuntaisia, Marin linjaa.

Kuntien velvoitteiden tarkastelu tarpeen

Hallitus linjasi myös, että vuosina 2014–2017 toteutetaan toimintaohjelma, jonka avulla on tarkoitus vähentää kuntien lakisääteisten tehtävien perusteella säädettyjä velvoitteita. Toimintaohjelman tavoitteena on vähentää kuntien ja kuntayhtymien toimintamenoja yhdellä miljardilla eurolla.

- Hallituksen linjaus kuntien velvoitteiden vähentämisestä on tarpeellinen ja odotettu. Toivottavasti tavoite velvoitteiden järkeistämisestä myös käytännössä toteutuu eikä jää vain ylevien puheiden tasolle, Marin kommentoi.