Tampereesta asukasdemokratian mallikaupunki

Share |

Tiistai 6.8.2013 - Sanna Marin


Kuntademokratiasta ja ihmisten osallisuudesta puhutaan aina muutama viikko vaalien jälkeen kun poliitikot ja media kerääntyvät kauhistelemaan alenevaa äänestysprosenttia. Tämän jälkeen otsikot kuivuvat nopeasti kasaan ja keskustelu siirtyy kuntademokratiayksiköiden valmistelevien virkamiesten pöytälaatikoihin. Demokratian kehittäminen ja kuntalaisosallistuminen kuitataan pari kertaa vuodessa järjestettävillä asukasilloilla ja kaavojen valmisteluun liittyvillä kuulemistilaisuuksilla. Ehkä asiat voisivat olla myös toisin?