Tampere mukaan kuntalaisaloite.fi verkkopalveluun!

Share |

Keskiviikko 14.8.2013 - Sanna Marin


Aamulehti uutisoi 12. elokuuta, ettei Tampere olisi lähdössä mukaan kuntalaisaloite.fi verkkopalveluun. Jos tämä on Tampereen kaupungin linja, on se ehdottomasti muutettava!

Tampereen pääpuolueet sopivat pormestariohjelmaneuvotteluissa, että kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia parannetaan tällä valtuustokaudella. Koalition ohjelmaan kirjattiin nippu erilaisia  suoran ja edustuksellisen demokratian välineitä, joilla tavoitteeseen vastataan. Ohjelmassa todetaan muun muassa, että suoraa demokratiaa vahvistetaan kehittämällä verkko-osallistumista.

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Ne ovatkin tärkeä, mutta valitettavan vähän käytetty asukkaiden vaikuttamismuoto. Tampereella on käytössä oma sähköinen palvelu, jonka kautta on mahdollista jättää myös kuntalaisaloite. Selkeää aloitepohjaa palvelu ei kuitenkaan tarjoa, eikä sen kautta voi kerätä tukea aloitteelleen. Testasin kaupungin palvelun kirjautumalla sinne, eikä se mielestäni sellaisenaan kannusta asukkaita aloitteiden tekemiseen. Itse en edes löytänyt sähköisen asioinnin palvelusta lomaketta tai linkkiä, joka olisi otsikoitu ”jätä kuntalaisaloite”. 

Kuntalaisaloite.fi verkkopalvelun idea on, että kunnan jäsen voi tehdä aloitteen ja saada aloitteelleen kannattajia sivuston kautta. Palvelu helpottaa huomattavasti esimerkiksi kansanäänestysaloitteiden tekoa, joihin vaaditaan vähintään viiden prosentin äänioikeutetun kuntalaisen tuki. Muun kuntalaisaloitteen pikaiseen käsittelyyn vaaditaan kahden prosentin tuki. Verkkopalvelu tukee kuntalaissa määriteltyjä kuntalaisten osallistumisoikeuksia ja tekee aloitteiden teosta yhteisöllisempää. Tämän vuoksi siihen liittyminen on erittäin kannatettavaa.

Pormestariohjelman demokratiatavoitteiden takana on 51 valtuutettua eli selvä enemmistö valtuutetuista. Luulisi tämän olevan vahva viesti kaupunkiorganisaatioon, että ohjelman tavoitteita halutaan edistää myös käytännössä.