Puhe Tampereen päivän vastaanotolla 1.10.2013

Share |

Tiistai 1.10.2013 - Sanna Marin


Hyvät kutsuvieraat,

Olemme kokoontuneet tänään juhlimaan 234-vuotiasta Tamperetta. Tampereen kaupungin perustamisasiakirja allekirjoitettiin 1.10.1779, ja tämän kunniaksi Tampere juhlii vuosittain lokakuun ensimmäisenä päivänä ja sitä lähimpänä olevana viikonloppuna. Ensimmäisen kerran Tampereen päivä järjestettiin vuonna 1955.

Tampereen päivää edeltäneenä viikonloppuna on järjestetty myös tänä vuonna monenlaisia tilaisuuksia ja tapahtumia eri puolilla kaupunkia. Kotikaupunkimme syntymäpäivä antaakin mahdollisuuden tutustua Tampereen moniin kasvoihin, sen menneisyyteen, nykyisyyteen kuin tulevaisuuden näkymiinkin. Tänä vuonna kaupunkilaisilla on ollut muun muassa mahdollisuus tutustua uuteen Tipotien sosiaali- ja terveysasemaan ja Sampolan uudistettuihin tiloihin. Kaupunki ja täällä toimivat monet yhdistykset ovat järjestäneet erilaisia tapahtumia kaikenikäisille asukkaille. Tästä suuri kiitos kaikille Tampereen päivää mukana tehneille tahoille.

Aiemmin tänään täällä Raatihuoneella on myös jaettu 69. Tampereen palkinto. Tänä vuonna kaupunginhallitus on päättänyt myöntää palkinnon Eppu Normaali -yhtyeelle merkittävistä ansioista Tampereen kulttuurielämän hyväksi.

Samalla kaupunginhallitus on myöntänyt Tampereen I luokan kultaisen ansiomitalin viidelle toimijalle. Ansiomitalin saajina ovat:

Elokuvaohjaaja Johanna Vuoksenmaa – merkittävistä ansioista kulttuurielämän hyväksi,

Arkkitehti Erkki Karvala – merkittävistä ansioista Tampereen yhdyskuntarakentamisen hyväksi, 

Teknologiajohtaja Matti Sommarberg – merkittävistä ansioista tiede- ja teollisuuselämän hyväksi,

Taidemaalari Pentti Kokko – merkittävistä ansioista Tampereen kulttuurielämän hyväksi sekä,

Leivon Leipomo Oy – pitkäaikaisesta vaikuttamisesta Tampereen elinkeinoelämään.

Onnittelut vielä kaikille palkinnon ja ansiomitalin saajille.

 

Arvoisat kuulijat,

Kuluvaan vuoteen on mahtunut paljon. Uusi kaupunginvaltuusto on aloittanut työnsä, kuten myös uusi pormestariviisikko ja valtuuston puheenjohtajisto. Kevääseen, kesään ja alkusyksyyn on sisältynyt monia isoja asioita ja päätöksiä. Näistä ehkä yhtenä keskeisimpänä nousee mieleen kaupungin uusi strategia Yhteinen Tampere – näköalojen kaupunki, jonka tekemiseen on käytetty huomattava määrä aikaa ja energiaa niin kaupungin luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden kuin muidenkin työhön osallistuneiden taholta. Itse asiakirja on mielestäni tiivis, ja siihen on pyritty aidosti linjaamaan niitä kaupungin kehityksen kannalta keskeisiä valintoja, joiden kautta tulevaisuutta pystytään vakaasti rakentamaan.

Kuten hyvin tiedämme on Suomen kuntakenttä jälleen murroksessa. Huoltosuhde on vinoutumassa, palvelutarpeet kasvavat ja resurssin vastaavasti vähenevät. Hallituksen kuntarakenteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistustyö asettaa kunnat pohtimaan paitsi omaa toimintaansa myös yhteistyötä muiden kuntien kanssa.

Myös Tampereen kaupunkiseudulla on lähdetty rakentamaan uutta yhdessä alueen kuntien kesken. Mielestäni seudun kunnat ovatkin lähentyneet toisiaan ja keskustelu on tuntunut aidosti hedelmälliseltä ja eteenpäin menevältä. Tästä erityiskiitos kaupunkiseudun selvitystä luotsaavalle Rauno Saarelle.

Varmasti kipukohtia on ja tulee vielä eteen, mutta yhdessä niistäkin on mahdollista selvitä. Tärkeää on oivaltaa, ettei pakottamalla tule parasta vaan sillä, että tunnustetaan tosiasiat ja tulevaisuuden tarpeet, ja tältä pohjalta etsitään yhdessä ratkaisuja, joilla Tampereen kaupunkiseutua on mahdollista kehittää ja alueen elinvoimaisuudesta, palveluista ja työllisyydestä pitää huolta.

 

Hyvät kuulijat,

Kun kaupunginvaltuusto käynnisti työnsä 21. tammikuuta, pidin valtuustolle puheen, jossa korostin vaikeiden aikojen vaativan vastuullista ja konsensushakuista politiikkaa. Nyt tämä huomio on mielestäni syytä nostaa uudestaan esiin. Vaikka neljän puolueen muodostamalla pormestarikoalitiolla on takanaan valtuuston selvä enemmistö ja tuki, on myös muita ryhmiä syytä kuunnella ja käydä keskustelua avoimesti sekä erilaisia näkemyksiä kunnioittaen, kaikilla päätöksenteon tasoilla. Tämä ei tarkoita sitä, ettei voitaisi tehdä linjakasta ja rohkeaa politiikkaan vaan sitä, että kuntatasolla politiikan ja tehtyjen päätösten tulisi olla sen kaltaisia, että näihin voidaan sitoutua valtuustokausien yli pitkälle tulevaisuuteen.

Myös kuntalaisia tulisi kuunnella nykyistä paremmin niin päätöksenteossa, palveluiden käyttäjinä kuin omien asuinalueidensa asukkaina. Uudenlaiset osallistumisen tarpeet ja muodot haastavat myös kuntaorganisaation toimimaan uudella tavalla. Nykyistä suoremmat vaikuttamisen väylät ja välineet, tuleekin nähdä arvokkaana osana edustuksellisen demokratian rinnalla, eikä yksisilmäisesti sen haastajana. Nyt on tehtävä työtä sen eteen, että jokainen tamperelainen kokee voivansa vaikuttaa ja osallistua kotikaupunkinsa rakentamiseen. Tämä on myös yksi tie ulos siitä eriarvoistumiskehityksestä, jonka eri kaupunginosien välillä voimme havaita.

 

Hyvät juhlavieraat,

Olen iloinen nähdessäni näin laajan joukon erilaisia toimijoita juhlimassa Tampereen päivää täällä Raatihuoneella. Toivottavasti olette viihtyneet ja viihdytte.

Illan musiikista vastaa Hanna Seppälä yhtyeineen ja puheeni lopuksi ennen varsinaista vapaamuotoisen seurustelun alkua on luvassa pieni esitys.

Kuten tiedämme Tampereen kaupunki ei ole tänä vuonna ainoa juhlija. Tampereen yksi tunnetuimmista kaupunginosista, Hervanta, juhlii tänä vuonna 40-vuotista historiaansa. Sen kunniaksi meille esiintyykin pian mikäs muu kuin Tampereen teknillisen yliopiston teekkarikuoro, jota johtaa Johanna Rinne. Kuulemme kolme kappaletta, joista ensimmäinen on perinteinen Tammerkosken sillalla, toinen Juicen kappale Valssaaja konepajalla ja viimeinen tietysti tänään palkittujen eppujen Tahroja paperilla.

Puheeni lopuksi haluan vielä toivottaa kaikille oikein hauskaa Tampereen päivää. Kohotetaan malja 234-vuotiaalle Tampereelle. Onneksi olkoon!