Sähkölaitoksen 280 miljoonaa osittain korjausrakentamiseen

Share |

Sunnuntai 13.10.2013 - Kaupunginvaltuutetut Sanna Marin ja Ilpo Sirniö


Pirkanmaan OAJ:n puheenjohtaja Kaj Raiskio ja alueasiamies Liisa Kurikka nostivat päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat tapetille kirjoituksessaan (AL 10.10.2013). Olemme heidän kanssaan samaa mieltä siitä, että home- ja sisäilmaongelmiin pitää puuttua nykyistä hanakammin.

Tampere käyttää investointeihin vuosittain noin 150 miljoonaa euroa. Iso osa rahasta kuluu korjausrakentamiseen. Tästä huolimatta kaupungissa on edelleen paljon kiinteistöjä, jotka vaativat mittavia perusparannuksia. Koulujen ja päiväkotien homeongelmia ei voida selättää ilman merkittävää rahallista panostusta.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 30. syyskuuta sähkölaitoksen lainojen uudelleen järjestelyä. Se päätti, että yhtiö nostaa uuden lainan ja maksaa kaupungille sen myöntämiä lainoja takaisin 280 miljoonaa euroa. Samalla kaupunginhallitus hyväksyi Atanas Aleksovskin (sd.) tekemän ponnen, jonka mukaan sähkölaitoksen takaisin maksamaa lainarahaa voidaan käyttää investointeihin talousarvion yhteydessä sovittavalla tavalla.

On selvää, että raha pitää käyttää tulevaisuusinvestointeihin kuten isojen hankkeiden rahoitukseen. Mielestämme kuitenkin myös koulujen ja päiväkotien peruskorjauksia voidaan pitää tulevaisuusinvestointeina nimenomaan ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta. Olisikin syytä pohtia voitaisiinko osa 280 miljoonasta käyttää sisäilma- ja homeongelmien korjaamiseen. Summa voisi olla esimerkiksi 60 miljoonaa euroa. Summa ei riitä kattamaan kuin osan korjausvelasta, mutta sillä saataisiin kiireellisimpiä kohteita korjattua.

Tällä olisi vaikutusta paitsi ihmisten terveyteen myös välitön vaikutus työllisyyden parantamiseen, sillä korjausrakentaminen saadaan erittäin nopeasti liikkeelle. Mielestämme asiaa on syytä tarkastella kun kaupungille sorvataan ensi vuoden budjettia.

Avainsanat: Tampere, Sähkölaitos, Sisäilmaongelmat, Homekoulut ja -päiväkodit