Demokratiatyö käynnistyy Tampereella

Share |

Lauantai 19.10.2013 - Sanna Marin


Kuluneella viikolla on vietetty Euroopan laajuista paikallisdemokratiaviikkoa ja torstaina 17. lokakuuta ensimmäistä kertaa myös kansallista demokratiapäivää. Tämän vuoden teemoina olivat aktiivinen kansalaisuus, äänestäminen ja osallistuminen. Demokratiaviikko näkyi myös Tampereella. Kaupunki järjesti asukkailleen muun muassa demokratiavisan, valtuuston puheenjohtajan sähköisen kyselytunnin ja kansainvälisen asukasillan. Myös ministeriöiden kansliapäälliköt olivat tavattavissa Tampereella Avoin hallinto -kampanjan tiimoilta. 

Tampere haluaa olla edelläkävijäkaupunki demokratian saralla. Jo nyt kaupungissa on paljon erilaisia vaikuttamisen välineitä. Näitä ovat muun muassa alueelliset työryhmät Alvarit, Valma-valmistelufoorumi sekä pormestarin ja valtuuston puheenjohtajan yhteiset asukasillat. Tampereella toimii myös Lasten parlamentti, Nuorisofoorumi, Vammaisneuvosto, Vanhusneuvosto ja Maahanmuuttajaneuvosto. Kaupungin pormestarivetoinen johtamisjärjestelmä helpottaa yhteydenottamista ja antaa kasvot kaupungin johtamiselle. Kaupunkiorganisaatiossa toimii oma demokratiayksikkö. Uusimpana vaikuttamiskanavana on valtakunnallinen kuntalaisaloite.fi verkkopalvelu, johon kaupunki lähti mukaan ensimmäisten joukossa.

Tampereella on perustettu alkusyksystä kaksi työryhmää pohtimaan edelleen kuntademokratian kehittämistä. Ensimmäinen näistä on asukasdemokratiatyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimin valtuuston puheenjohtajan ominaisuudessa. Toinen on käyttäjädemokratiatyöryhmä ja sen puheenjohtajana toimii apulaispormestari Leena Kostiainen.

Työryhmien tehtävänä on arvioida nykyiset osallistumisen mallit ja käytännöt, käynnistää demokratian kokeiluhankkeita, kuulla kuntalaisia ja yhteistyökumppaneita sekä tehdä esityksiä tarvittavista lainsäädäntö- ja johtosääntömuutoksista.

Vaikka asioita pohtimaan on nimetty työryhmät, ei tarkoituksena ole, että työ rajoittuisi vain näihin suppeisiin ryhmiin. Koska on kyse demokratiasta, on tärkeää saada mukaan mahdollisimman laaja joukko erilaisia ihmisiä ja ryhmiä pohtimaan miten teemme Tampereesta demokratian mallikaupungin. Osaamista ja ideoita tarvitaan, jotta demokratia ei jäisi vain pienen piirin puuhasteluksi.

Luotsaamani asukasdemokratian tiimoilta keskeisiksi kysymyksiksi nousevat suoran osallistumisen ja vaikuttamisen kanavat kuten neuvoa antavat kansanäänestykset, alueellisten työryhmien Alvarien tulevaisuus,  sähköisten osallistumisväylien kehittäminen ja tiedon avoimuus sekä osallistuvan budjetoinnin kokeilut ja mahdollisten aluelautakuntamallien pilotointi. Myös edustuksellisen demokratian vahvistaminen ja äänestysaktiivisuuden nostaminen, nousevat kestoaiheina esiin.

Työryhmien tarkoituksena ei ole luoda satoja erilaisia välineitä, joiden kautta asioihin vaikutetaan vaan löytää yhdessä kuntalaisten kanssa ne vaikuttamisen paikat ja välineet, jotka aidosti koetaan tärkeiksi.

Miksi sitten demokratian kehittäminen paikallistasolla on tärkeää? Kunnallinen itsehallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon. Sen ytimessä ovat asukkaiden näkemykset siitä miten erilaisia palveluja ja tehtäviä kunnissa pitäisi hoitaa ja miten varat tulisi tähän kerätä. Asukkaita ovat perinteisesti edustaneet kuntien valtuustot. Kuitenkin äänestysprosenttien jatkuvasti aletessa, ei enää voida puhua vahvasta edustuksellisuudesta. Tämän vuoksi tarve myös nykyistä suoremmille vaikuttamisen välineille kasvaa.

Keskustelu demokratiasta on viimeistään nyt avattu. Sana on vapaa ja kaikki ideat kaupungin osallistumismahdollisuuksien parantamisesta otetaan vastaan. Tehdään yhdestä Tampereesta Suomen paras paikka asua ja vaikuttaa!

Osallistu keskusteluun eli miten Sinä kehittäisit asukasdemokratiaa Tampereella?

Twitterissä: #tredemokratia ja @MarinSanna

Yhteiskirjoitusmuistion kautta: http://pad.okfn.org/p/tampere-osallistuminen

Avainsanat: Tampere, Demokratia, Osallistuminen