Puhe valtuuston kokouksessa 16.12.2013

Share |

Maanantai 16.12.2013 - Sanna Marin


Arvoisat valtuutetut,
Hyvät viranhaltijat ja kokoustamme seuraavat kaupunkilaiset,

Olemme päättämässä tänään uuden valtuustokauden ensimmäistä vuotta.

Kun katson kulunutta vuotta taaksepäin, on päällimmäisenä mieleeni jäänyt etenkin käsiteltävien asioiden suuri määrä ja näiden kokoluokka. Voidaankin hyvällä syyllä todeta, että tämä vuosi on ollut valtuustotyöskentelyn ja kuntapolitiikkaan näkökulmasta erittäin intensiivinen ja myös työllistävä. Valtuutettuina emme todellakaan ole saaneet pehmeää laskeutumista uuteen valtuustokauteen.

Vuoden 2013 aikana valtuusto on tämä kokous mukaan lukien kokoontunut yhteensä 14 kertaa. Keskimäärin kokoukset ovat kestäneet noin 5 tuntia. Tämän vuoden pisin kokous oli lähes 12 tuntia kestänyt marraskuun talousarviokokous ja lyhin kokous hieman päälle tunnin kestänyt huhtikuun valtuusto. Yhteensä olemme viettäneet aikaa tässä salissa noin 67 tuntia 30 minuuttia.

Varsinaiset valtuutetut ovat käyttäneet ennen tämän illan kokousta yhteensä 1406 puheenvuoroa. Erilaisia muutos-, ponsi-, hylkäys-, pöydällepano- ja palautusehdotuksia on tehty 118 kappaletta. Äänestetty on yhteensä 93 kertaa, joka on huomattavasti enemmän kuin viime vaalikaudella keskimäärin.

Voidaankin siis todeta, että uusi valtuusto on ollut paitsi hyvin keskusteleva myös vaihtoehtoja etsivä.

Selvästi kuluneen vuoden eniten puhuttaneita ja vuotta tietyllä tapaa hallinneita lista-asioita ovat olleet muun muassa keväällä työstetty ja loppukesästä hyväksytty uusi kaupunkistrategia, isot investointikysymykset kuten syyskuussa käsitelty Rantaväylän tunnelihanke ja ensi vuonna päätöksentekoon tuleva katuraitiotie sekä tietysti viimeisimpänä edellisessä kokouksessa käsitelty vuoden 2014 talousarvio. Näin muutamia mainitakseni.

Näiden kysymysten lisäksi valtuuston työskentelystä minulle on jäänyt mieleen erityisesti kaupungin henkilöstökassan kohtalon uudelleen käsittely. Vaikka asia itsessäänkin on kiinnostava, niin erityisen kiinnostavan siitä tekee se, että ymmärtääkseni nyt ensimmäistä kertaa Tampereen valtuusto käytti kuntalain 54 pykälän nojalla valtaansa nostaa listan ulkopuolinen asia nopeaan valmisteluun ja käsittelyyn. Tämä on yksi esimerkki ja osoitus valtuuston asemasta ja vallasta kaupunkimme ylimpänä päättävänä elimenä.

Hyvät kuulijat,

Kun valtuusto valitsi puheenjohtajistonsa vuoden ensimmäisessä kokouksessaan, pidin puheen, jossa korostin muun muassa asukasdemokratian tärkeyttä, kaupunkilaisten kuuntelemista ja osallistumista. Vuoden aikana olemmekin kaupunkina ottaneet pieniä, mutta tärkeitä askelia kohti avoimempaa kuntademokratiaa.

Tampereella on järjestetty aktiivisesti asukasiltoja kuten aiempinakin vuosina. Olemme myös lähteneet mukaan oikeusministeriön ylläpitämään kuntalaisaloite.fi palveluun, ja loppukesästä on nimetty kaksi työryhmää pohtimaan asukas- ja käyttäjädemokratian kehittämistä. Vuoden aikana moni valtuutettu on aktivoitunut yhteisöpalvelu Twitteristä ja Facebookissa sekä muilla vuorovaikutusfoorumeilla. Tämä on avannut uuden väylän moniääniselle ja reaaliaikaiselle keskustelulle päättäjien ja kuntalaisten välillä.

Olemme myös vastaanottaneet ahkerasti erilaisia kuntalais- ja valtuustolähetystöjä ennen valtuuston kokouksia. Näistä itselleni on jäänyt erityisesti mieleen toukokuun ryhmä 35 000 raitiovaunulähetystö, joka lahjoitti kaupungille palan ratakiskoa vauhdittaakseen kaupungin raitiotiepäätöstä. Myös Pro Tavara-asema -lähetystön noin 8600 nimeä sisältäneen adressin luovutus sekä Tammelan koulun oppilaiden tekemien lasten oikeuksista muistuttaneiden naamioiden luovutus, ovat jääneet mieleeni. Nämä ja muut lähetystön kertovat ihmisten halusta vaikuttaa yhteisen kaupunkimme asioihin.

Ehkäpä ensi vuonna pääsemme keskustelemaan jo tarkemmin suoremmasta kuntademokratiasta ja tekemään päätöksiä uusien vaikuttamisvälineiden käyttöönotosta.

Arvoisat valtuutetut,

Lupasin vuoden ensimmäisessä valtuuston kokouksessa tehdä parhaani, jotta valtuuston kokoustyöskentely olisi sujuvaa ja valtuutetut voisivat keskittyä kulloinkin listalla olevien asioiden käsittelyyn. Olen myös mielestäni onnistunut tässä tehtävässä kohtuullisesti.

Yhdestä kokoustyöskentelyyn liittyvästä asiasta olen kuitenkin pahoillani - nimittäin koko vuoden temppuilleesta kokoustekniikastamme. Se on paitsi vaikeuttanut puheenjohtajien, myös valtuuston sihteereiden ja kaikkien valtuutettujen työskentelyä. Tähän on mielestäni löydettävä ensi vuoden aikana ratkaisuja.

Näin puheeni lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia valtuutettuja, valtuuston varapuheenjohtajia, valtuustoryhmien puheenjohtajia ja sihteereitä, valtuuston sihteeristöä, pormestareita, valmistelijoita ja muita viranhaltijoita sekä nuorisofoorumin edustajia kuluvasta vuodesta.

Lämpimät kiitokset myös virastomestareille, keittiöhenkilökunnalle, salin ja valtuuston videolähetysten tekniikasta huolehtiville sekä kaikille muille, jotka pitävät huolta, että asiat sujuvat kokousten aikana.

Arvoisat valtuutetut ja muut kuulijat,

Omasta puolestani haluan vielä toivottaa oikein hyvää joulun ja uuden vuoden odotusta! God jul och gott nytt år!