Ruohonen-Lerner sen todisti - Suomessa tarvitaan vanhempainvapaauudistusta!

Share |

Keskiviikko 19.2.2014 - Sanna Marin


Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan paikalta syrjäytetty Pirkko Ruohonen-Lerner on ottanut oppia puoluetovereiltaan ja alkanut päästellä sammakoita suustaan. Rupikonnajuoksun hän aloitti kertomalla kaikelle kansalle Helsingin sanomien haastattelussa (19.2.), ettei nuoria naisia pidä palkata töihin kun ne ilkimykset tuppaavat jäädä äitiyslomalle. Lausunto on vähintäänkin erikoinen valtakunnan tason poliitikolta, mutta paljastaa suorasukaisuudessaan Suomessa hiljaa hyväksytyn asenteen. Nuori nainen on hehkuva hiili, eikä siihen pidä koskea tai polttaa näppinsä!

Naisten ja etenkin nuorten naisten asema työmarkkinoilla on verrattain heikko. Jos työsuhde on, on se todennäköisesti määräaikainen. Palkkatasokin on pari piirua heikompi kuin kaksilahkeisella kollegalla. Työhaastattelussa udellaan parisuhteesta ja perhetilanteesta – tutkaillaan mahaa sillä silmällä, että asuukohan siellä ylimääräinen kuluerä työnantajalle.

Suomessa vanhempien hoivavastuun jakautuminen on edelleen melko konservatiivista. Esimerkiksi kotihoidontukea käyttävistä noin 95 prosenttia on äitejä. Vaikka isien osallistuminen pienten lasten kokopäiväiseen hoivaan ja kasvatukseen yleistyy koko ajan, on kehitys ollut melko hidasta muihin pohjoismaihin verrattuna. Suomessa vallitsee edelleen asenne, että äiti on parempi kasvattaja kuin isä ja, että naisen paikka on kotona lapsia hoitamassa.

Konservatiivinen käsitys vanhemmuudesta heijastuu suoraan työmarkkinoille. Sillä on kauaskantoiset seuraukset, jotka näkyvät muun muassa sukupuolen välisissä tulo- ja varallisuuseroissa aina eläkeikään asti.

Keskeinen osa ongelmaa on vanhemmuuden kustannusten epätasainen jakautuminen työnantajien kesken. Edelleenkin naisvaltaisten alojen työnantajat ja työntekijät kantavat rahallisen vastuun Suomen lapsista. Näiden kustannusten tasaisempi jako on yksi ratkaisu tilanteeseen, mutta se ei vielä korjaa sukupuolten välisiä vanhemmuuden ja kasvatusvastuun vääristymiä.

Tämän lisäksi tarvitaan vanhempainvapaauudistus, joka kannustaa myös isiä jäämään kotiin ja osallistumaan pienten lasten hoitoon. Toimiva malli voisi olla niin sanottu 6+6+6-malli, jossa vanhempainvapaa jaettaisiin kolmeen kuuden kuukauden jaksoon. Tällöin molemmat vanhemmat käyttäisivät yhden kuuden kuukauden jakson ja kolmas jaettaisiin vanhempien sopimalla tavalla. Yksinhuoltajilla tulisi olla koko vanhempainvapaajakso käytettävissään.

Lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa ja heidän huolenpitoonsa. Äideillä ja isillä tuleekin olla paitsi yhtäläinen oikeus myös vastuu lasten hoivasta ja kasvatuksesta. Vanhakantainen ajatus siitä, että toinen vanhempi on sukupuolensa vuoksi pätevämpi tai parempi kuin toinen, joutaa romukoppaan.

Naisilla puolestaan on oikeus tasa-arvoiseen kohteluun miesten kanssa suomalaisilla työmarkkinoilla. Työnhakutilanteessa vain osaamisella ja soveltuvuudella pitäisi olla merkitystä palkkaukseen, ei sillä minkä ikäinen tai mitä sukupuolta hakija on.

Jos Ruohonen-Lerneriä on uskominen, ei esimerkiksi minua pidä missään nimessä palkata vakituiseen työ- tai virkasuhteeseen. Syy tähän ei ole osaamiseni tai työmoraalini puute vaan yksinkertaisesti se, että satun olemaan 28-vuotias nainen. Eihän sitä koskaan tiedä milloin alan pullauttelemaan vauvoja maailmaan ja näin ”kiusaamaan” työnantajaani.

Haluankin Pirkko kiittää sinua siitä, että muistutit meitä kaikkia, kuinka kipeästi Suomi ja me naiset tarvitsemme vanhempainvapaauudistusta!

Avainsanat: Tasa-arvo, Vanhempainvapaauudistus, Perussuomalaiset, Pirkko Ruohonen-Lerner, Työmarkkinat, Politiikka