SDP:n puheenjohtajavalinta ei ole mies-nais-kysymys

Share |

Tiistai 11.3.2014 - Sanna Marin


Sosialidemokraattien puheenjohtajakysymys herättää intohimoja paitsi puolueväessä, myös mediassa. Ja hyvä näin. Yhtä uutisoinnin piirrettä minun on kuitenkin vaikea sulattaa – fokusoitumista tulevan puheenjohtajan jalkoväliin.

Puheenjohtajauutisoinnissa kaksi näkökulmaa saa mielestäni kohtuuttoman suuren huomion. Toinen on ay-demari/joku muu -demari asettelu, toinen on mies-nais-asettelu. Kumpikaan näistä ei ole kestävä peruste puheenjohtajavalinnassa. 

Kun paikkoja on yksi, pitäisi lähtökohtaisesti olla yhdentekevää kumpaa sukupuolta puheenjohtaja on. Sen sijaan, kun puhutaan puheenjohtajistosta tai puoluejohdosta kollektiivina, on molempien sukupuolten edustus otettava huomioon. Päteviä ja valovoimaisia henkilöitä kun löytyy ihan molemmista sukupuolista.

Puheenjohtajakysymyksessä, ainakin itselläni, fokus on nykytilan arvioinnissa. Olenko tyytyväinen siihen missä puolue tällä hetkellä on? Olenko tyytyväinen tehtyyn politiikkaan? Olenko tyytyväinen SDP:n kannatukseen? Ja olenko tyytyväinen puolueeseen toimintaympäristönä – tukeeko toimintakulttuuri kehittymistä?

Kaikki edelliset kysymykset vastaavat siihen, miten nykyinen puheenjohtaja on tehtävässään onnistunut. Kun näihin kysymyksiin on vastannut, voi sen jälkeen arvioida millainen vaihtoehto haastajalla on tarjota. On aivan selvää, että jos puheenjohtajaksi valitaan muu kuin istuva puheenjohtaja, on se aina hyppy tuntemattomaan. Sen vuoksi on välttämätöntä arvioida ensin, haluaako ylipäänsä muutosta, ja jos haluaa, niin otettava askel kohti jotain uutta. Siitäkin huolimatta, että askel lopulta osoittautuisi harha-askeleeksi. Puolueetkaan kun eivät muutu, jos niitä ei pyri muuttamaan. 

Kysymysten luotettavuus kärsii, jos istuva puheenjohtaja on toiminut tehtävässään vasta vähän aikaa. Tästä ei kuitenkaan tässä puheenjohtajakamppailussa ole kyse. Puheenjohtaja Jutta Urpilainen on taputettu jatkokaudelle jo kahdessa edellisessä puoluekokouksessa. Puoluetta hän on luotsannut yhteensä kolme kautta, ja kuuteen vuoteen on mahtunut niin oppositio- kuin hallitustaivalta. Näytöt on nyt annettu, ja ainakin minulla on selkeä käsitys siitä, millainen Urpilaisen SDP on.

Ymmärrän, että toimittajien on helppo keskittyä puheenjohtajakysymyksessä ulkoisiin piirteisiin kuten sukupuoleen, tai yksinkertaistaviin vastakkainasetteluihin ”ay-demarien” ja ”muiden demarien” välillä. Puheenjohtajakysymys on kuitenkin tätä monimutkaisempi.

----

Kirjoittaja on ammattiliiton jäsen, ja itsensä punavihreäksi feministiksi mieltävä puoluetoimija.

Avainsanat: SDP, Puoluekokous, Politiikka, Tasa-arvo