Puhe Pohjola-Nordenin Nuorten seminaarissa 25.4.2014

Share |

Sunnuntai 27.4.2014 - Sanna Marin


Kulttuurierot ja työllistymismahdollisuuden Pohjoismaissa - Nuorten seminaari 25.4.2014

 

Hyvät seminaarivieraat,

Minulla on ilo ja kunnia tuoda Tampereen kaupungin tervehdys tänne Pohjola-Norden ry:n 90-vuotisjuhlaan liittyvään Nuorten seminaariin. Aluksi haluaisinkin onnitella yhdistystä sen pitkällä taipaleella Pohjoismaisen yhteistyön ja kulttuurin edistämisessä. Harva taho on ollut omalla sarallaan näin esimerkillinen ja aktiivinen toimia kuin Pohjola-Norden on pitkän historiansa aikana ollut.

Olemme kuulleet tänään erinomaisia alustuksia Pohjoismaiden eroavaisuuksista ja yhtäläisyyksistä sekä työllisyydestä ja työllistymismahdollisuuksista nuorten näkökulmasta. Nämä teemat ovat tässä maailmanajassa ajankohtaisempia kuin pitkään aikaan

Kuten muuallakin Euroopassa, myös Pohjoismaissa painitaan talouteen ja työllisyyteen liittyvien kysymysten kanssa. Pitkään jatkunut taloudellinen epävarmuus heijastuu koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien kautta etenkin nuorten elämään monin tavoin.

Kun epävarmuus yhteiskunnassa kasvaa, kasvaa myös yhteistyön tarve. Vaikeat ajat kannustavat päätöksentekijöitä paitsi etsimään yhteistyötä myös esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä omaa maata laajemmalta alueelta. Yksi esimerkki tällaisesta yhteistyöstä ja hyvien käytäntöjen soveltamisesta, on Pohjoismainen nuorisotakuu. Vaikka nuorten koulutus- ja työllistymistakuun käyttöönotto ei ole ainakaan toistaiseksi ratkaissut kokonaan nuorten työllistymisongelmia, vahvistavat muiden Pohjoismaiden kokemukset uskoa sen toimivuudesta myös täällä Suomessa. Vastaava nuorisotakuu on ollut käytössä esimerkiksi Norjassa jo 1980-luvulta lähtien ja sitä pidetäänkin yhtenä keskeisenä selityksenä maan alhaisille nuorisotyöttömyysluvuille.

Myös Tampere on ottanut nuorisotakuun kiinteäksi osaksi kaupungin toimintaa. Haluamme olla eturintamassa luomassa parempaa ja vakaampaa tulevaisuutta nuorille sukupolville ja nuorisotakuun toteuttaminen onkin yksi Tampereen kaupungin strategisista tavoitteista. Tähän mennessä voimme todeta, että olemme onnistuneet takuun toteuttamisessa toisaalta hyvin, mutta osin myös huonosti. Koulutustakuun puolella olemme Suomen kärkikaupunkeja. Viime syksynä yli 99,2 prosenttia tamperelaisista peruskoulun päättäneistä nuorista löysi jatkokoulutuspaikan, kun vastaava luku muualla Suomessa oli keskimäärin noin 90 prosenttia. Hyvät tulokset selittyvät pitkälti peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen vahvalla yhteistyöllä.

Vaikka koulutustakuu on toteutunut kaupungissa hyvin, on vastaavasti työllisyystakuun toteuttaminen yskinyt pahasti. Tampereella onkin keskimäärin muita kaupunkeja korkeampi työttömyys- ja nuorisotyöttömyysprosentti. Tämän vuoksi kaupunki lisäsikin viime budjetissaan työllisyyden hoidon rahoitusta tälle vuodelle viidellä miljoonalla eurolla.

Haluamme rakentaa nuorille sukupolville parempaa tulevaisuutta ja siksi nuorisotakuun toteuttaminen on kaupungin toiminnan ytimessä.

----------

Jos pohdin Tamperetta nuorten ihmisten näkökulmasta, tulee minulle päällimmäisenä kolme asiaa mieleen. Ensimmäinen näistä on korkea koulutustaso, toinen asia on vetovoima ja kolmas edelläkävijyys.

Ensinnäkin Tampere on iso korkeakoulukaupunki ja tänne keskittyy merkittävää osaamista juuri korkeakoulujemme ansiosta. Korkeakouluihimme lukeutuu tietysti Tampereen yliopisto, jossa tälläkin hetkellä olemme. Lisäksi Tampereella on myös Teknillinen yliopisto ja Ammattikorkeakoulu. Kaikki näistä on omalla alallaan Suomen vetovoimaisimpia korkeakouluja. 

Tampereen kaupunki haluaa myös kehittää kaupunkiamme osaamisen ja innovatiivisuuden keskittymänä. Sen vuoksi olemme pykineet luomaan erilaisia osaamisen törmäyspaikkoja, joissa koulutus, yritykset, opiskelijat ja muut tahot kohtaavat. Tällaisia uudenlaisia monialaisen osaamisen keskittymiä ovat muun muassa Konela Hervannassa, Kaupin kampus yliopistosairaalan kupeessa ja uusimpana Mediapolis Tohlopissa yleisradion tilojen yhteydessä. Näiden uudenlaisten ympäristöjen tarkoituksena on luoda alusta paitsi luovuudelle myös uusille kasvutarinoille ja tätä kautta työlle ja työllisyydelle.

Koska Tampere on Eurooppalainen ja Pohjoismainen korkeakoulukaupunki, olemme väistämättä myös opiskelijakaupunki. Haluammekin profiloitua Suomen parhaana opiskelijakaupunkina ja tämän vuoksi olemme perustaneet työryhmän pohtimaan millä tavoin opiskelijoiden elämää voisimme kaupungissamme parantaa. Työryhmän on tarkoitus luovuttaa raporttinsa kaupungille nyt tulevana syksynä.

Toisena nuorten kaupungin kokonaisuutena, joka minulle tulee mieleen, on Tampereen vetovoima. Olemme voimakkaasti kasvava kaupunki- ja kaupunkiseutu, ja Tampere onkin useana vuonna valittu Suomen vetovoimaisimmaksi kaupungiksi. Kun ihmisiltä eri puolilla Suomea kysytään mihin he mieluiten muuttaisivat, on vastaus usein juuri Tampere. Uskon, että tuloksissa näkyvät paitsi Tampereen hyvä sijainti ja viihtyisyys, myös kaupunkimme omaleimainen ilmapiiri ja avoimuus. Tamperelaisia ihmisiä kuvataan monesti rennoiksi ja helposti lähestyttäviksi. Tänne onkin paitsi helppo tulla, täällä on myös helppo elää.

Kolmantena mieleeni tulevana asiana on kaupunkimme ennakkoluuloton suhtautuminen muutokseen. Olemme monesti kuntakentän edelläkävijä erilaisissa uudistuksissa, ja olimme muun muassa ensimmäisiä kaupunkeja Suomessa, joka otti käyttöön pormestari- ja tilaaja-tuottajamallin.

Hyvät kuulijat,

Pohjoismaita yhdistää paitsi läheinen sijainti, myös yhtenevä arvopohja, kulttuuri ja yhteiskuntarakenne. On tärkeää, että Pohjoismaista kulttuuriperintöä vaalitaan ja Pohjoismaista yhteistyötä vahvistetaan valtioiden ja kuntien lisäksi myös kansalaisjärjestötoiminnan kautta. Tämä on tärkeää, koska meillä on paitsi opittavaa toinen toisiltamme, myös yhdessä annettavaa muulle Euroopalle ja maailmalle.

Olen erittäin iloinen siitä, että Pohjola-Norden viettää liittokokoustaan ja 90-vuotisjuhlaansa täällä Pohjoismaiden suurimmassa sisämaakaupungissa Tampereella. Toivon, että kaikki sujuu täällä hyvin ja viihdytte kauniissa kaupungissamme.

Haluan myös toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tänään Tampereen kaupungin iltavastaanotolle Raatihuoneelle. Uskon, että keskustelu jatkuu sielläkin vireänä.

Näillä sanoin, kiitos Tampereen kaupungin puolesta seminaarin järjestäjille ja vielä kerran onnittelut 90-vuotiaalle Pohjola-Nordenille.