Täysillä mukaan varapuheenjohtajakisaan!

Share |

Tiistai 29.4.2014 - Sanna Marin


Pirkanmaan sosialidemokraattien puoluekokousryhmä asetti minut huhtikuun alussa yksimielisesti ehdokkaakseen Sdp:n johtotehtäviin. Viime sunnuntain kokouksessaan puoluekokousryhmä vahvisti esityksestäni, että lähden tavoittelemaan puolueen varapuheenjohtajan tehtävää.

Seuraavan puoluejohdon pesti ei tule olemaan helppo. Edessä on kunnon savotta puolueen kannatuksen nostamiseksi ja äänestäjien luottamuksen vahvistamiseksi. Tarvitsemme kansalaisilta vahvan tuen vaaleissa, jotta voimme myös tulevaisuudessa edistää sosialidemokraattisia arvoja ja sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävämpää yhteiskuntaa. Haluan laittaa itseni likoon ja uskon, että yhdessä tekemällä puolueen suunta on mahdollista muuttaa ennen ensi kevään eduskuntavaaleja.

Minulle puoluejohto on kollektiivi, jonka henkilöiden välillä pitää olla toisiaan tukeva ja täydentävä tehtävänjako. Puheenjohtaja on joukkojensa vetäjä. Puoluesihteerin tehtävänä on varmistaa, että puoluekoneisto toimii niin vaaleissa kuin vaalien välilläkin. Varapuheenjohtajien tehtävänä on toimia puoluejohdon leveinä hartioina yhdessä puheenjohtajan kanssa ja osaltaan tukea puheenjohtajaa hänen työssään. Varapuheenjohtajien tehtäviä on roolitettava ja vastuuta jaettava siten, että puoluejohto muodostaa toimivan kokonaisuuden. Yhtälailla puoluehallituksen ja -valtuuston poliittista roolia on vahvistettava ja toimintaa uudistettava.

Varapuheenjohtajien tehtävienjaosta on sovittava yhdessä puoluejohdon kanssa. Roolitukset voivat olla esimerkiksi poliittisia, järjestöllisiä tai sidosryhmien yhteydenpidon kautta muodostettuja. Omat poliittiset vahvuusalueeni löytyvät kunta- ja aluepolitiikasta, ympäristö-, ilmasto- ja energiapolitiikasta sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten parista. Koulutustaustastani johtuen tarkastelen maailmaa erityisesti hallinnollisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden näkökulmasta, ja näiden rakenteiden muuttamisen kautta.

Puolue on enemmän kuin sen kärkijoukko. Jäsenet, osastot ja piirit on otettava aktiivisemmin mukaan puolueen ohjelmatyöhön ja päätöksentekoon. Kannatan jäsenäänestysten käyttöönottoa puoluejohtoa valittaessa ja esimerkiksi hallitukseen menosta päätettäessä. Sosialidemokraattisen puolueen on oltava jatkossakin avoin, demokraattinen ja toimintatapojaan yhteiskunnan eturintamassa uudistava kansanliike.

Poliittisesti aika ei ole helpoin mahdollinen. Suomen elinkeinorakenne ja työelämä ovat murroksessa ja talous sakkaa. Meidän on puolueena tartuttava entistä hanakammin siihen miten Suomeen luodaan uusia kasvavia yrityksiä ja tätä kautta uutta työtä ja työllisyyttä. Nyt on tehtävä investointeja, panostettava osaamiseen ja luotava pohjaa kestävälle kasvulle. Työllisyysastetta on nostettava ja työttömyys on painettava alle viiden prosentin. Samalla on etsittävä ratkaisuja työelämän pirstaloitumisen aiheuttamiin ongelmiin ja uudistettava rohkeasti sosiaaliturvajärjestelmää.

Sosialidemokraattinen liike on koko historiansa ajan ollut johtava tasa-arvoliike. Tekemämme politiikan on tulevaisuudessakin kummuttava tasa-arvon, ihmisten yhdenvertaisuuden, ihmisoikeuksien edistämisen ja heikoimpien puolustamisen arvopohjasta.

Sosialidemokraattisten arvojen ja tavoitteiden edistäminen vaatii vahvaa kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoja. Meidän on toimittava aktiivisesti osana pohjoismaista, eurooppalaista ja globaalia työväenliikettä, jotta voimme vaikuttaa ylikansallisiin kysymyksiin kuten esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn, veroparatiisitalouden kitkemiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Hyvät arvot ja tavoitteet tarvitsevat rinnalleen poliittista älyä, pragmaattista tekemistä ja omistautuneita ihmisiä. Olen valmis tarttumaan Sdp:n varapuheenjohtajan toimeen mikäli puoluekokousedustajat näin Seinäjoen kokouksessa tahtovat.