Puhe Bisnes ja kulttuuri -seminaarissa 17.9.2014

Share |

Keskiviikko 17.9.2014 - Sanna Marin


Hyvät ystävät, arvoisat seminaarivieraat,

Tervetuloa Tampereelle, kulttuurikaupunkiin! Tampere tunnetaan Suomessa ja jopa sitä laajemmin kaupunkina, jolla on rento, mutta samaan aikaan jämäkkä ja rohkea ote asioiden eteenpäin viemisessä. Tamperelaiset ihmiset ovat tunnettuja paitsi suorasta huumoristaan ja aitoudestaan myös ennakkoluulottomuudestaan uusien asioiden ja näkökulmien suhteen. Rakastamme perinteistä tamperelaista kulttuuria, mutta myös uusia elämyksiä ja tuoreita ajatuksia. Tämän asenteen ja suhtautumisen toivon myös näkyvän siinä, miten tarkastelemme kulttuuria ja sen mahdollisuuksia uuden talouden, yrittäjyyden ja työn luomisessa.

Euroopassa, huomio kulttuurin ja koko luovien alojen kehittämiseen, on noussut vahvasti agendalle viimeisten vuosien aikana. Syynä tälle, on näiden alojen kasvava taloudellinen ja työllistävä merkitys, mutta myös se, että kulttuurin ja luovien alojen avulla on mahdollista edistää ja kehittää muiden perinteisempien alojen toimintoja ja tuotteita. Kyse ei siis ole vain kulttuurista itsessään, vaan ennen kaikkea sen mahdollisuuksista ympäröivälle maailmalle, muille aloille ja toiminnoille.

Euroopan komissio käynnisti vuonna 2012 yhteiseurooppalaisen työn (ECIA) luovien alojen edistämiseksi. Työ jaettiin kuuteen kokonaisuuteen: 1) ohjelman kokonaiskoordinaatio – Amsterdamin kaupungin vastuulle, 2) Access to finance - Catalonian vastuulle, 3) Innovation vouchers – Milanon vastuulle, 4) Cluster exellence - Berliinin vastuulle, 5) Cross sectoral innovation sekä internationalization - Nantesin vastuulle ja viimeisenä 6) Demand driven Innovations – Tampereen vastuulle. Tämä työ on loppusuoralla ja tavoitteeksi asetetut eurooppalaiset politiikkasuositukset luovien alojen edistämiseksi Euroopan Komissiolle julkistetaan Amsterdamissa nyt marraskuun lopulla. Vaikka nämä ovat vielä salaisia siihen asti, voi todeta, että ne sopivat hyvin Suomessa käynnissä ja suunnitteilla oleviin kärkialueisiin.

Tampereella luovat alat on nähty jo useana vuonna merkittäväksi nousevaksi liiketoiminta-alaksi ja kaupunki on osaltaan edistänyt alan kehitystä. Toteutimme vuosina 2006–2011 Luova Tampere -ohjelman erinomaisin tuloksin, ja nyt olemme olleet aktiivisia ECIA-työn puitteissa. Olemme myös nostaneet luovat alat yhdeksi kansainväliseksi investointihoukuttelun alueeksi.

Viime vuonna laadimme Tampereella paitsi uuden kaupunkistrategian myös uuden elinvoimasuunnitelman, joka konkretisoi ja laajentaa kaupunkistrategian elinkeino-, teollisuus- ja innovaatiopoliittisia linjauksia. Tämä elinvoimasuunnitelma sai nimekseen tamperelaisittain tietysti Rock, rauta ja rakkaus.

Kaupunkistrategiassamme linjaamme heti alussa tulevaisuuden tavoitteeksi olla uuden sukupolven toimiva, kaunis ja kansainvälinen kulttuurikaupunki. Elinvoimasuunnitelman Rock tulee sanana vahvasta kulttuuri-identiteetistämme ja sen otsikon alla tavoite on puettu muotoon Tampere on kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, tapahtuma- ja matkailukaupunki.

Elinvoimasuunnitelmaan on kirjattu useita tavoitteita kuluvalle valtuustokaudelle, joiden myötä tavoitteeseen pyritään. Olemme muun muassa kehittämässä tapahtumatoimintaa ja tapahtumapaikkoja - asia, josta on tullut jo kovasti näkyvyyttä nyt jo muutaman vuoden toiminnassa olleen Tampereen kaupungin tapahtumatoimiston kautta. Menossa on myös museoiden tilaratkaisujen kehittämistä, teatterien tukitoiminnan uudistamista sekä kansainvälisen kulttuuritoiminnan yhteistyön kehittämistä.

Kaupunkimme yksi keskeinen arvo on yhdessä tekeminen ja sitä kautta yhteisöllisen toiminnan tukeminen. Tämä näkyy vahvasti myös kulttuurin puolella. Tampereen yksi erityinen rikkaus on lukuisat eri toimijat ja yhteisöt, jotka tekevät ja toteuttavat erilaista kulttuuritoimintaa. Ilman näitä me emme olisi se vetovoimainen kulttuurikaupunki, mikä tänään olemme. Olemme myös linjanneet, että tätä paikallisten kulttuuritoimijoiden ja -yhteisöjen monimuotoisten ja omaehtoisten tapahtumien järjestämistä tuetaan vahvasti. 

Itse näen kulttuuribisneksen uusien mahdollisuuksien syntyvän vahvemmin B2B-toiminnasta (business to business) perinteisen B2C (business to consumer) ajattelun lisäksi. Tampereella olemme siirtyneet perinteisestä toimialakohtaisesta klusterikehittämisestä enemmän kohti eri toimialat ylittävää kehittämistä. Alueellemme on jo syntynyt hyviä innovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi ICT:n ja koneenrakennuksen yhdistävällä älykkäiden koneiden alueella. Myös luovien alojen merkityksen näen entistä enemmän ICT:n kaltaisena perinteisiä toimialoja läpileikkaavana ja hyödyntävänä mahdollisuutena. Tätä viestiä olemme tuoneet vahvasti myös eurooppalaiseen keskusteluun ECIA-työmme kautta ja tätä yhteistyötä tulemme edistämään tulevaisuudessa myös kaupungin elinkeinopolitiikassa. 

Lopuksi on hyvä todeta, että kulttuurilla on oma erityinen itseisarvonsa, erityisesti taiteessa ja elämysten tarjoajana. Mutta kulttuuri on myös vahvasti bisnestä. Tulevaisuuden työtä ja taloutta.

-----

Tampereen kaupungin puolesta minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki viihtymään, keskustelemaan kulttuurista ja sen mahdollisuuksista sekä luomaan uusia ajatuksia ja toimintatapoja tänne Bisnes ja kulttuuri -seminaariin Tampere-talolle! Kiitos ja viettäkää oikein antoisa päivä!

Avainsanat: Puhe, Tampere, Kulttuuri, Luovat alat