Yksinkertaisempaa sosiaaliturvaa, kiitos!

Share |

Keskiviikko 15.10.2014 - Sanna Marin


Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on kansainvälisessä vertailussa edelleen hyvä, mutta kotimaassa monin osin ajasta jälkeen jäänyt. Työelämän sirpaloituminen ja epätyypillisten, tai nykyään jo tyypillisten, työsuhteiden lisääntyminen ovat tuoneet mallistamme esiin monenlaisia jäykkyyksiä. Vanhasen toisen hallituksen asettama Sata-komitea yritti uudistaa sosiaaliturvaa 2000-luvulla, mutta sen tuotokset jäivät vaisuiksi. Seuraavalla hallituskaudella onkin jälleen syytä tarttua sosiaaliturvan uudistamiseen ja tällä kertaa kaikkien puolueiden yhteisvoimin.

Haluaisin, että uudistettu sosiaaliturva olisi joustava, eri elämäntilanteita tukeva, yksinkertainen, yhdeltä luukulta saatava, työntekoon kannustava ja köyhyyttä poistava. Vastaavasti en haluaisi, että malli olisi jäykkä, monimutkainen, ihmisiä kyykyttävä, passivoiva, erilaisia elämäntilanteita huonosti ymmärtävä sekä tuloeroja ja köyhyyttä lisäävä. Uskon, että moni loisi kanssani hyvin samankaltaiset listaukset pohtiessaan sosiaaliturvajärjestelmän ominaisuuksia.

Moni puolue, oikeasta laidasta vasempaan, on esittänyt nykyisten toimeentuloturvaetuuksien korvaajaksi kaikille täysi-ikäisille maksettavaa perustuloa. Perustulon suuruus vaihtelee mallista riippuen muutamasta sadasta eurosta noin tuhanteen euroon kuukaudessa. Perustulossa on paljon hyviä ja pohdinnan arvoisia piirteitä, mutta myös isoja ongelmia. Pienen perustulon ongelmaksi muodostuu, ettei siitä yksinkertaisesti ole tarveharkintaisen perusturvan korvaajaksi, sillä se huomioi erilaisia elämäntilanteita heikosti. Suuren perustulon ensisijaiseksi ongelmaksi puolestaan muodostuu järjestelmän kalleus. Esimerkiksi Tampereella tällainen perustulo maksaisi enemmän kuin kaupungin koko vuosittainen budjetti.

Itse en poistaisi perusturvan tarveharkintaisuutta, mutta laittaisin reippaalla otteella eri tukimuotoja yhteen. Sen sijaan, että perusturvaa tarvitsevan ihmisen pitäisi hakea erikseen esimerkiksi asumistukea, työmarkkinatukea, opintotukea, toimeentulotukea ja niin edelleen, hakisi hän vain yhtä ainoaa tukea. Tässä tuessa huomioitaisiin henkilön elämäntilanne ja kohtuulliset asumiskustannukset paikkakunnasta riippuen. Tuen tulisi olla nykyistä joustavampi ja työelämän pirstaleisuutta paremmin huomioiva. Työntekoon tulisi kannustaa ennemmin porkkanalla kuin kepillä. Sosiaalityö pitäisi kytkeä nykyistäkin paremmin osaksi sosiaaliturvan kokonaisuutta ja sen saatavuutta pitäisi parantaa.

SDP:n pitää aktivoitua sosiaaliturvakeskustelussa. Erilaisista malleista, myös perustulosta, pitää keskustella ja etsiä rohkeasti uusia ja nykyistä parempia ratkaisuja. Työhön pitää ruveta heti ja siihen on otettava mukaan kaikki eduskuntapuolueet hallitus-oppositio-asetelmasta riippumatta.