Sote-bisnes kuriin Suomessakin!

Share |

Perjantai 17.10.2014 - Sanna Marin


Ruotsin uusi sosialidemokraattien johtama hallitus on linjannut, ettei ihmisten hoivatarpeilla saa enää tulevaisuudessa tehdä kovaa bisnestä. Ruotsissa on tarkoitus perustaa rekisteri, johon pääsevät vain ne hoivayritykset, jotka sijoittavat keräämänsä voitot takaisin yhteiseen hyvinvointiin. Julkinen sektori puolestaan ostaisi palveluita vain toimijoilta, jotka ovat rekisterissä. Mallin takana on kyllästyminen yrityksiin, jotka toistuvasti joustavat laatuvaatimuksista isomman voitontavoittelun takia. Monet hoiva-alan yritykset ovat myös jääneet kiinni verokikkailusta ja yhteyksistä veroparatiiseihin.

Jokaisella ihmisellä tulee olla yhtäläinen oikeus laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Julkiset varat on puolestaan käytettävä yhteiseen hyvään, ei yritysten voitonmaksuun. Siksi myös Suomessa on siirryttävä malliin, jossa ihmisten hoivatarpeilla ei voi enää tehdä bisnestä. Asiasta on ansiokkaasti kirjoittanut muun muassa SDP:n kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta, joka on tarkkaillut pidemmän aikaa Pohjoismaiden sosiaali- ja terveyspalvelumallien kehittymistä.

Kokoomuksen ihannoima ”raha seuraa potilasta” -malli johtaisi vääjäämättä yksityisen hoivasektorin rajuun kasvuun ja kahden kerroksen hoivapalvelujen syntyyn. Sosialidemokraatit eivät kannata malleja, joka eriarvoistavat ihmisiä ja kurjistavat kaikille yhteisen julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon. Päinvastoin julkisten palvelujen laatua tulee parantaa ja veroilla kerätyt rahat käyttää siihen mihin ne on tarkoitettukin. Myös Suomeen on laadittava rekisteri, johon pääsevät vain eettisesti toimivat ja voittonsa yhteiseen hyvinvointiin sijoittavat yritykset ja tahot.

Tanskassa yksityistä terveydenhuoltoa ei ole käytännössä lainkaan ja Ruotsissa ollaan kovalla kädellä kitkemässä epäeettinen sote-bisnes. Aikooko Suomi siis jäädä pohjoismaiden ainoaksi hoivayritysten onnelaksi?