Puhe kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.12.2014

Share |

Maanantai 15.12.2014 - Sanna Marin


Arvoisat valtuutetut,

Olemme päättämässä tänään valtuustokauden toista vuotta. Kiitos hyvästä yhteistyöstä, aktiivisuudesta ja aika-ajoin jopa värikkäästä keskustelusta teille kaikille! 

Vuoden 2014 aikana valtuusto on tämä kokous mukaan lukien kokoontunut yhteensä 13 kertaa. Keskimäärin kokoukset ovat kestäneet noin 4 tuntia 35 minuuttia. Tämän vuoden pisin kokous oli 10 tuntia 50 minuuttia kestänyt marraskuun talousarviokokous ja lyhin kokous 3 tuntia 20 minuuttia kestänyt toukokuun ensimmäinen valtuusto (12.5.). Yhteensä olemme viettäneet aikaa tässä salissa noin 59 tuntia 45 minuuttia. Näissä tilastoissa ei ole vielä mukana joulukuun kokousta.

Valtuutetut ovat käyttäneet ennen tämän illan kokousta yhteensä 1464 puheenvuoroa. Erilaisia muutos-, ponsi-, hylkäys-, pöydällepano- ja palautusehdotuksia on tehty 140 kappaletta. Äänestetty on yhteensä 123 kertaa, joka on jopa enemmän kuin viime vuonna.

Olemme siis olleet puheenvuorojen ja äänestämisen osalta vähintäänkin yhtä työteliäitä kuin vuonna 2013. 

Valtuuston puheenjohtajana olen saanut osallistua tänä vuonna yli 150 kaupungin kokoukseen ja muuhun puheenjohtajan tehtävänhoitoon liittyvään tilaisuuteen. Erityisesti näistä kokousten ulkopuolisista tilaisuuksista ovat jääneet mieleeni kaupungin kultaisen lusikan luovuttaminen vuoden ensimmäiselle lapselle, 4. luokkalaisten vaikuttamispäivät monitoimitalo 13:sta ja lukuisat kirjeet, joita eri koululuokilta tuolloin sain, kuutoskaupunkien vierailu Tampereella ja uudella Mediapoliksen kampuksella, asukasillat Vuoreksessa, Tipotiellä, Lielahtitalossa ja täällä valtuustosalissa sekä SOS II hankkeen nyt lokakuun lopussa järjestämä Luokkaretki Keskustorin ihmisten elämään, johon usea valtuutettu eri ryhmistä osallistui.

 

Hyvät valtuutetut,

Valtuuston vuotta ovat tänäkin vuonna hallinneet isot kysymykset. Olemme päättäneet muun muassa kaupunkiraitiotien yleissuunnitelmasta, aloittaneet kaupungin toimintamallin arvioinnin yhdessä yliopiston kanssa, hyväksyneet muun muassa Lielahden ison maakaupan ja tietenkin käsitelleet talousarvion vuodelle 2015. 

Tämän lisäksi ehkä yksi keskeisimmistä vuotta värittäneistä asioista on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, joka tulee toteutuessaan muuttamaan kuntien asemaa ja roolia merkittävästi nykyisestä.

Toinen, ei saman mittaluokan, mutta kuitenkin merkittävä asia, on ollut eduskunnan tahto siirtää kunnallisvaalit keväälle eli vuoteen 2017 ja valtuustokauden pidentäminen puolella vuodella. Vaalien siirtäminen keväälle on perusteltua erityisesti siitä näkökulmasta, että valtuutetut pääsevät näin ollen päättämään heti kauden aluksi seuraavan vuoden talousarviosta. 

Myös kuntademokratian saralla olemme tehneet koko vuoden töitä. Pormestari asetti vuonna 2013 kaksi työryhmää pohtimaan demokratian ja asukasvaikuttamisen kehittämistä: asukasdemokratiatyöryhmän ja käyttäjädemokratiatyöryhmän. Ryhmien yhteinen raportti on tarkoitus luovuttaa nyt vuoden vaihtuessa kaupunginhallitukselle.

 

Hyvät valtuutetut,

Kaupunkimme yksi keskeisimmistä tulevaisuuden kysymyksistä on hälyttävän korkeiden työttömyyslukujemme painaminen nykyistä huomattavasti alhaisemmaksi. Heinäkuun lopussa Tampereelle mitattiin jopa 17,9 prosentin työttömyysaste. Työllisyydenhoitomme on tähän taustaan peilaten liian pirstaleinen ja turhan tehoton, vaikka työntekijämme varmasti tekevät parhaansa asioiden hoitamiseksi.

Yksi keskeinen kysymys on valtion aluehallinnon ja kuntien oman työllisyydenhoidon päällekkäinen työ ja tämän aiheuttamat ongelmat. Kun sote-uudistus on siirtämässä merkittävän siivun kuntien tehtävistä ja päätöksenteosta ylikunnallisiin elimiin, on samalla syytä pohtia voisiko työllisyydenhoito olla sellainen kokonaisuus, joka vastaavasti siirrettäisiin reilusti kuntien tehtäväksi. Nykymalli ei yksinkertaisesti toimi parhaalla mahdollisella tavalla.

Työllisyydellä on myös suora yhteys kaupunkimme talouteen ja tätä kautta alueemme kehitykseen. Nyt viimeistään tähän asiaan on tartuttava aivan uudenlaisella tarmolla ja otteella. Uskon vakaasti, että halua asian korjaamiseksi löytyy laajasti täältä valtuustosta ja eri ryhmistä. Onkin hyvä, että ensi helmikuussa valtuustolle ollaan järjestämässä iltakoulua työllisyydenhoidon kokonaisuudesta.

 

Arvoisat kuulijat,

Näin valtuustovuoden lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia valtuutettuja, valtuuston varapuheenjohtajia, valtuustoryhmien puheenjohtajia ja sihteereitä, valtuuston sihteeristöä, pormestaria ja apulaispormestareita, valmistelijoita ja muita viranhaltijoita sekä nuorisofoorumin edustajia kuluvasta vuodesta.

Lämpimät kiitokset myös virastomestareille, keittiöhenkilökunnalle, salin ja valtuuston videolähetysten tekniikasta huolehtiville sekä kaikille muille, jotka pitävät huolta, että asiat sujuvat kokousten aikana.

Arvoisat valtuutetut ja muut kuulijat,

Omasta puolestani toivotan teille oikein hyvää joulun ja uuden vuoden odotusta! God jul och gott nytt år!

Avainsanat: Tampere, Valtuusto, Puhe