Utopia matkasta

Share |

Sunnuntai 15.3.2015 - Sanna Marin / Kolumni Tiedelehti Hybrikseen


Olen aina vierastanut eri ideologioiden kapeaa ihmiskäsitystä: näkemystä ihmisestä joko vahvana ja rationaalisiin valintoihin kykenevänä yksilönä tai yleisen edun puolesta uhrautuvana ja osaansa onnellisesti tyytyvänä yhteisön jäsenenä. Ihmistä ei voi alentaa omaa etuaan systemaattisesti tavoittelevaksi ja ennustettavaksi olennoksi, eikä myöskään sellaiseksi, jolle riittävät yhteisesti määritellyt raamit, arvot ja olemus. Utopiat vaativat toimiakseen kapean, järjestelmän näkökulmasta oikeanlaisen, ihmisen.