Huovinen ja Marin: Monimuotoinen perhe ei saa tarkoittaa monimutkaista arkea

Share |

Torstai 26.3.2015 - Tiedote


SDP:n Päin perhettä! –kansalaisfoorumiin torstaina osallistuneet peruspalveluministeri Susanna Huovinen ja SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin pitävät perheiden eriarvoistumisen pysäyttämistä tulevan vaalikauden yhtenä tärkeänä tavoitteena. 

- Pelastakaa Lapset ry:n tällä viikolla julkaisema Lapsen ääni –kysely kertoo karua kieltään suomalaislasten eriarvoistumisesta ja sen vaikutuksista koko lapsuuteen. Kun osallisuus vaatii rahaa, ovat vähävaraisten perheiden lapset suuressa vaarassa jäädä syrjään, sanoo Huovinen.

Eriarvoisuuteen liittyy myös sen periytyminen. Samaan aikaan kun valtaosa lapsista ja nuorista voi hyvin, osalla vakavat ongelmat kasautuvat. Hyvinvointi jakautuu epätasaisesti.

- Palvelut on suunniteltava siten, että ajoissa auttaminen ja tuen järjestäminen on käytännössä mahdollista. Palvelujen tärkeä tehtävä on tasata lähtökohdista johtuvien erojen vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin, Huovinen jatkaa. 

Eriarvoisuutta voivat synnyttää myös ympäröivän yhteiskunnan asenteet. Siksi Huovinen ja Marin pitävät STM:n helmikuussa asetetun monimuotoisten perheiden yhdenvertaisuutta tarkastelevan työryhmän työtä erittäin tärkeänä.

- Monimuotoisuus perheessä ei saa tarkoittaa monimutkaisuutta arjessa. Jokainen perhe on omanlaisensa ja erilaisten perhemuotojen on voitava olla samalla viivalla perinteiseksi koetun ydinperheen rinnalla esimerkiksi lain edessä, sanoo Marin. 

- Esimerkiksi perhevapaat ja huoltajuuskysymyksiin liittyvät lainkohdat on syytä käydä läpi kriittisin silmin. Lainsäädännössä tulisi huomioida se todellisuus, jossa perheet jo elävät. Vaikka vuoroasuminen on yleistynyt, voi lapsi virallisesti asua vain yhdessä osoitteessa. Tämä vaikuttaa muun muassa siihen, millaiseksi alueen palvelut suunnitellaan. 

Avainsanat: Tiedote, Perhepolitiikka, Eriarvoisuus