Vappupuhe 1.5.2015

Share |

Perjantai 1.5.2015 - Sanna Marin


Hyvät ystävät,

”Yö on aina synkimmillään juuri ennen aamunkoittoa”. Sanonta on kliseinen, mutta mielestäni se kuvaa hyvin Suomen poliittisen vasemmiston tilaa tässä ajassa. Sekä sosialidemokraatit että vasemmistoliitto ovat saaneet huonon vaalituloksen vuoden 2015 eduskuntavaaleissa ja menettäneet yhteensä 10 paikkaa valtiopäiviltä. Tämä on syytä tunnustaa suoraan ja rehellisesti, ja samalla todeta, että parempaan on yksinkertaisesti pystyttävä.

Synkkyyteen ei kuitenkaan pidä vaipua, vaan kääntää katse kohti auringon ensimmäisiä valonsäteitä ja tarttua siihen työhön johon, lähes 500 000 sosialidemokraattien ja yli 200 000 vasemmistoliiton äänestäjää ovat meidät valinneet.

Meillä vasemmistopuolueilla on yhteinen yhteiskunnallinen tehtävä tuoda oikeudenmukaisuutta, hyvinvointia ja inhimillisyyttä sinne, missä nähdään vain kylmiä lukuja ja numeroita. Rakentaa solidaarisuutta ja ihmisarvoa sinne, missä erilaisuus nähdään uhkana, eikä rikkautena. Meidän tehtävämme on turvata jokaisen vapaus ja oikeus rakentaa omaa elämäänsä, tavoitella parempaa, varallisuudesta ja sosiaalisesta taustasta riippumatta. Meidän tehtävämme on ymmärtää, että talouspolitiikka on aina myös sosiaalipolitiikkaa ja, että tämän päivän talouspoliittisilla ratkaisuilla määritellään se, millainen yhteiskunta on huomenna.

Hyvät ystävät,

Edessä on todennäköisesti vaikeat hallitusneuvottelut. Vaalituloksen perusteella voidaan todeta, että Suomi on siirtynyt oikealle ja konservatiivisten arvojen suuntaan. Melko kauaksi niistä pohjoismaisista sosialidemokraattisista arvoista, joiden varaan tätä maata on pitkään rakennettu.

Tästä huolimatta SDP on valmis hallitusneuvotteluihin niiden ohjelmien ja tavoitteiden pohjalta, joita ennen vaaleja olemme asettaneet, joiden vuoksi meitä on äänestetty ja joita minun mielestäni Suomi nyt myös tarvitsee. Me emme kuitenkaan lähde porvaripolitiikan takuumieheksi – emme ole valmiita heikentämään työelämän pelisääntöjä, emmekä valmiita murentamaan hyvinvointivaltiota. Meillä ei ole hinkua ministeriautojen takapenkeille. Mutta me olemme valmiita yhteistyöhön tasavertaisina neuvottelukumppaneina ja me olemme myös valmiita vastuuseen, mikäli neuvottelutulos on meidän arvojemme ja poliittisten tavoitteidemme mukainen.

Meille sosialidemokraateille on tärkeää, että seuraava hallitus lähtee ratkaisemaan Suomen talouden ongelmia, vahvistaa ja laajentaa maamme elinkeinopohjaa ja tekee päätöksiä, jotka luovat uutta kasvua ja työtä. Nyt on laadittava selkeä vientivetoinen kasvustrategia ja tuettava erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä kasvussa ja kansainvälistymisessä. Nyt tarvitaan järkeviä työllistäviä investointeja, jotka vauhdittavat Suomen elinkeinopohjan uudistumista ja edesauttavat myös yksityisen sektorin investointien liikkeelle laittamista. Nyt jos koskaan tarvitaan julkisen ja yksityisen sektorin vahvaa yhteistyötä ja aktiivista elinkeinopolitiikkaa.

Talous- ja työllisyyskysymysten rinnalla on ensiarvoisen tärkeää, että myös yhteiskunnan eheydestä pidetään huolta, vahvistetaan ihmisten välistä tasa-arvoa ja puututaan tulo- ja hyvinvointierojen kasvuun. Tämä on teema, jonka tulisi läpileikata kaikki politiikan sektorit.

Meidän on myös kyettävä vastaamaan yhteiskuntamme ja koko ihmiskunnan tällä hetkellä kaikkein suurimpaan haasteeseen eli ilmaston- ja ympäristönmuutokseen. Nyt on tehtävä rohkeaa tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa, jotta tulevillakin sukupolvilla on edellytykset hyvää ihmisarvoiseen elämään.

Arvoisa vappukansa,

Vappu on meidän tavallisten ihmisten – työntekijöiden, työttömien, opiskelijoiden, pienyrittäjien ja ammatinharjoittajien, eläkeläisten ja ikäihmisten, perheellisten ja yksinasuvien juhla. Ehkä juuri tästä syystä, vappu on ollut aina minun lempijuhlani.

Tämä vappu on minulle monella tavalla merkityksellinen. Olen saanut pirkanmaalaisilta ihmisiltä valtavan luottamuksenosoituksen ja päässyt edustamaan puoluettani, ja sitä äänestäneitä ihmisiä Suomen eduskuntaan. Tämä on myös itse asiassa ensimmäinen vappu, kun olen torin tällä puolella pitämässä vappupuhetta sen sijaan, että olisin kuuntelemassa sitä. Olen valtavan iloinen siitä, että saan pitää ensimmäisen vappupuheeni juuri täällä Tampereella, kotikaupungissani, tuttujen ihmisten ympäröimänä.

Vaikka Sosialidemokraattien ja koko vasemmiston vaalitulos ei olekaan mairitteleva, niin jaksan silti uskoa tähän aatteeseen ja liikkeeseen, ja sen tulevaisuuteen. Tiedän, että me kykenemme uudistumaan, ottamaan yhteiskunnassa jälleen sen aseman, mikä meillä on pitkään ollut ja tavoittamaan myös uudet sukupolvet tähän tasa-arvon, solidaarisuuden ja vapauden arvojen yhteiseen kansanliikkeeseen.

Hyvää ja oikein railakasta vappua hyvät toverit!