Puheenvuoro keskustelussa hallitusohjelman tiedonannosta

Share |

Keskiviikko 3.6.2015 - Sanna Marin


Arvoisa puhemies,

Suomi on vaikeassa tilanteessa. Elinkeino- ja vientipohjamme on rapautunut ja työpaikkoja ja tuloja on samalla kadonnut. Kasvu on ollut hitaampaa kuin on odotettu. Jokainen meistä varmasti tunnustaa, että tilanne todella on vakava ja haluaa tehdä parhaansa sen korjaamiseksi riippumatta siitä istuuko oma puolue hallituksessa vai oppositiossa.

Tämänkin vuoksi, olen pahoillani, ettei Sipilän hallituksen ohjelma yksinkertaisesti anna eväitä uuden kasvun ja työllisyyden luomiseen, ja tätä kautta talouden tilanteen ja tavallisten suomalaisten elämän parantamiseen.

Sen sijaan, että hallitus pyrkisi nyt aktiivisesti edesauttamaan uuden elinkeinorakenteen, uusien kasvavien yritysten ja työpaikkojen syntymistä, se leikkaa tulevasta kasvusta ja ostovoimasta. Etupainotteisesti tehtävät, ylimitoitetut ja väärin kohdennetut leikkaukset paitsi syventävät jo tällä hetkellä liian suuria tulo- ja hyvinvointieroja, myös heikentävät orastavaa kasvua.

Näköalattoman leikkauspolitiikan sijaan, nyt tulisi investoida tulevaisuuteen ja etsiä yhdessä keinoja, joilla edesautetaan uusien yritysten, innovaatioiden ja vientituotteiden syntymistä ja näin vahvistetaan elinkeinopohjamme uudistumista ja työllisyyttä.

Arvoisa puhemies, 

Pääministeri ja hallituspuolueiden edustajat ovat useaan otteeseen todenneet, että kaikki osallistuvat säästötalkoisiin. Näyttää kuitenkin vahvasti siltä, ettei tämä kerta kaikkiaan pidä paikkansa. Pienituloiset, jo heikossa asemassa olevat, osallistuvat säästöihin hallituksen linjaamien todella kovien leikkausten kautta, vaikka heillä ei siihen olisikaan varaa. Samaan aikaan vahvoille ja varakkaille esitetään vain toiveita vapaaehtoisista palkka- ja etuisuusleikkauksista, mutta ei olla valmiita konkreettisiin toimiin, joiden kautta myös hyväosaiset kantaisivat kortensa yhteiseen kekoon.

Mielestäni olisi vähintäänkin kohtuulista, että myös ne, joilla oikeasti vielä on varaa, osallistuisivat taloustalkoisiin verotuksen kautta. Yhdynkin Arkkipiispa Kari Mäkisen aitoa kohtuutta peräänkuuluttavaan esitykseen: myös minun palkkaani saa leikata verotuksen kautta. Tämä olisi paitsi oikeudenmukaista, se myös lisäisi valtion verotuloja ja vähentäisi tarvetta leikata pienituloisilta opiskelijoilta, eläkeläisiltä, lapsiperheiltä ja yksinasuvilta ihmisiltä. Nämä hallituksen esittämät hurskaat toiveet sen sijaan, eivät tuo yhtäkään veroeuroa lisää valtion kassaan.

Hallitus tulee ohjelmansa päätöksillä repimään hyvä- ja huono-osaisten välistä kuilua entistä syvemmäksi vauraita suosivalla veropolitiikallaan, ylimitoitetuilla leikkauksilla ja tulonsiirto- ja eläkeindeksien jäädyttämisellä. Samalla kun pienituloisilta eläkeläisiltä viedään pelkästään asumistuen muutoksella pahimmillaan yli 100 euroa kuukaudessa eli yli tuhat euroa vuodessa, opiskelijoilta opintotuen leikkauksilla ja indeksien poistoilla 130 miljoonaa euroa ja työttömiltä ansioturvan leikkauksella yli 200 miljoonaa euroa, annetaan toisella kädellä hyväosaisille verohelpotuksia muun muassa perintöveron kevennyksen kautta. Hallituksen ainoita myös hyväosaisia säästötalkoisiin osallistavia veropäätöksiä on solidaarisuusveron säilyttäminen, ja sekin on olemassa vain, koska sosialidemokraatit sen viime hallituskaudella ajoivat läpi kokoomuksen kovasta vastustuksesta huolimatta. 

Naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tulee sitäkin hallitus moukaroimaan useilla eri toimilla. Naisten työmarkkina-asemaa, lasten oikeuksia ja perheiden hyvinvointia tullaan heikentämään subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittamisella, joka ei tuo edes säästöjä valtion kassaan. Tämä on viime hallituskaudella laskettu ja SDP:n vaatimuksesta esityksestä tuolloin luovuttiin. Kyse on tälle hallitukselle siis puhtaasti ideologisesta päätöksestä, jonka perustana näyttäisi olevan naisten paikka kotona.

Palveluista tullaan leikkaamaan rajusti kautta linjan, joka tulee näkymään suoraan kansalaisten välisten hyvinvointierojen kasvamisena. Koulutuksesta leikataan yli 600 miljoonaa, päivähoidon ryhmäkokoja nostetaan, lapsilisien indeksisidonnaisuus poistetaan, vanhuspalvelujen henkilöstömitoitusta heikennetään.

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että nyt muodostetun perusporvarihallituksen ohjelma on varsin epätasapainoinen ja epäoikeudenmukainen talouden tasapainottamisen keinojen – leikkausten ja verotuksen suhteen. Samalla kun toisilta leikataan rajusti, toisille esitetään toivomuksia osallistumisesta tai jopa annetaan.

Tämän lisäksi kasvupanostukset ovat jäämässä vaatimattomiksi eli lääkkeitä uuden kasvun ja työllisyyden luomiseksi hallitusohjelma ei tarjoa. Päinvastoin, hallituspuolueet ovat leikkaamassa sieltä, mistä uusi kasvu voisi mahdollisesti syntyä – osaamisesta, tutkimuksesta ja innovaatioista. Kaikesta siitä, mistä hallituspuolueet vielä ennen vaaleja yhdessä kuorossa kertoivat pitävänsä kiinni.

Arvoisa puhemies,

Kuten aluksi totesin, Suomi on vaikeassa tilanteessa ja nyt on tehtävä vastuullista politiikkaa oman puolueen positiosta riippumatta. Sosialidemokraatit esittivät ennen vaaleja oman vastuullisen vaihtoehtonsa niin talouden tasapainottamisen kuin maan kestävän ja oikeudenmukaisen rakentamisen näkökulmasta. Näistä esityksistä pidämme kiinni myös vaalien jälkeen ja tulemme tarjoamaan tämän vaihtoehdon hallituksen kylmälle, luottamusta ja tasa-arvoa heikentävälle, kiristyspolitiikalle.