Työllisyydenhoidon rahoitusta lisättävä

Share |

Perjantai 8.4.2016 - Sanna Marin, Jukka Gustafsson, Ilmari Nurminen ja Pia Viitanen


Pirkanmaalle tälle vuodelle osoitetut työllisyysmäärärahat ovat täysin riittämättömiä alueen poikkeuksellisen korkea työttömyys huomioiden. Pirkanmaan jako-osuus tänä vuonna jaetuista 502,7 miljoonan euron suuruisista työllisyysmäärärahoista on 45,9 miljoonaa euroa, kun sen työttömyystilanne huomioiden tulisi olla 51,27 miljoonaa. Tilanne on työttömien ihmisten ja kuntien näkökulmasta kestämätön.

Pirkanmaalla oli viime joulukuussa työttömiä 39 857 eli 16,4 prosenttia. Tämä on noin kymmenesosa kaikista Suomen työttömistä. Tampereella työttömyysaste on jo 18,9 prosenttia. Avoimia työpaikkoja Pirkanmaan alueella oli joulukuun lopussa tarjolla vain 1977 eli yhtä työpaikkaa kohden oli 20 työtöntä työnhakijaa. Tilannetta vaikeuttaa entisestään hallituksen tekemät kovat koulutusleikkaukset, toisen asteen koulutuspaikkojen vähentäminen ja nuorisotakuun romuttaminen.

Rakennetyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat pahentuneet Pirkanmaalla jo useita vuosia. Työllisyysmäärärahojen jaossa käytetty jako- ja laskentakaava ei ota riittävästi huomioon alueilla tapahtuneita voimakkaita muutoksia. Pirkanmaa saa työllisyysmäärärahoja huomattavasti alle sen, mitä maakunnan työttömien työnhakijoiden määrä ja rakennetyöttömyydestä johtuva työttömyys edellyttäisivät.

Viime vuonna työllisyysmäärärahat loppuivat monelta alueelta kesken ja tilanne näyttää yhtä huolestuttavalta myös tänä vuonna. Uusien yritysten perustamiseen tarkoitetut starttirahat loppuivat joillakin alueilla jo toukokuussa. Esimerkiksi uusyrityskeskuksen mukaan rahojen niukkuus vähensi merkittävästi uusien yritysten perustamista vuonna 2015.

On käsittämätöntä, että hallitus tässä tilanteessa, kun työttömyys kasvaa, leikkaa rajusti työllisyysmäärärahoja ja ajaa nuorisotakuun alas. Sdp ei tätä hyväksy ja vaihtoehtobudjetissamme esitämmekin rahoituksen turvaamista yhdessä monien muiden konkreettisten työllisyyttä edistävien toimien kanssa.


SDP:n kansanedustajat

Jukka Gustafsson
Sanna Marin
Ilmari Nurminen
Pia Viitanen
Marin-kasvo.jpg

Avainsanat: Työllisyys, Pirkanmaa, Työttömyysaste, SDP, Hallitus