Sote-uudistus harhateillä

Share |

Keskiviikko 6.7.2016 - Sanna Marin


Kirjoitus on julkaistu Suur-Tampere-lehdessä 6.7.2016

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa uudistetaan, koska väestö ikääntyy, palvelutarpeet kasvavat ja resursseja tähän kaikkeen on käytettävissä rajallisesti. Kun uudistusta lähdettiin tekemään kunta- ja palvelurakenneuudistuksen PARAS-hankkeen jälkeen vuonna 2011, asetettiin sen keskeisiksi tavoitteiksi hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen sekä kustannuskehityksen hillitseminen.

Keinoina näihin tavoitteisiin pääsemiseksi nähtiin palvelujen horisontaalinen integraatio eli se, että sama järjestäjä vastaa sekä sosiaali- että terveydenhuollon palveluista sekä vertikaalinen integraatio eli se, että sama järjestäjä vastaa perustason ja erikoistason palveluista. Säästöjä haettiin integraatiosta, mutta myös hallinnon yksinkertaistamisesta ja vähentämisestä.

Tällä hallituskaudella sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on liikkunut kauaksi sen alkuperäisistä tavoitteista. Integraation tilalle on tullut hallituksen valitsema julkisen palvelutuotannon pakkoyhtiöittäminen, markkinaehtoistaminen ja yksityisten palvelujen osuuden merkittävä lisääminen niin sanotulla valinnanvapausmallilla. Hallinnon yksinkertaistamisen sijaan hallinnon tasot ovat lisääntymässä ja tuleva malli on muodostumassa nykyistäkin monimutkaisemmaksi. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaavat tulevaisuudessa maakunnat, joita on Suomeen tulossa kahdeksantoista. Näiden lisäksi on tulossa viisi sote-yhteistyöaluetta, koska osa maakunnista ei pysty itse vastaamaan kaikista palveluista. Palvelujen tilaaminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan eli maakuntiin on tulossa käyttöön tilaaja-tuottaja-mallit, joista monet kunnat kuten Tampere ovat luopuneet raskaina ja epätarkoituksenmukaisina.

Koska tavoiteltuja kolmen miljardin säästöjä ei saavuteta hallituksen valitsemalla mallilla, etsitään ne muualta. Kesäkuun lopussa hallitus ilmoittikin, että säästöjä haetaan nostamalla asiakasmaksuja, karsimalla palveluja ja asettamalla maakunnille säästöihin kannustava rahoitusleikkuri. 

Nyt olisikin aika pysähtyä miettimään, onko sote-uudistuksessa näillä askelmerkeillä enää mitään mieltä? Keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten poliittisesta lehmänkaupasta on tulossa hyvinvointivaltion historian suurin harha-askel.