Uutta työtä ja kasvua innovaatiopolitiikasta

Share |

Torstai 18.8.2016 - Sanna Marin


(Kirjoitus on julkaistu Demokraatin Opposition ääni -palstalla 18.8.2016)

Osallistuin kesäkuun lopussa Sitran, Tekesin ja Kalevi Sorsa -säätiön järjestämään seminaariin, jonka aiheena oli elinkeino- ja innovaatiopolitiikan rooli elinkeinorakenteen uudistumisessa ja vahvistumisessa. Seminaarin pääpuhujaksi oli kutsuttu Sussexin yliopiston innovaatiotaloustieteen professori Mariana Mazzucato, joka on tutkinut valtioiden roolia innovaatioiden ja talouskasvun moottoreina ja kirjoittanut menestyskirjan The Entrepreneurial State. Debunking Public vs. Private Sector Myths. Mazzucaton ajattelussa on paljon sellaista, johon myös sosialidemokraattisen liikkeen kannattaisi tarttua nykyistä vahvemmin.

Vaikka elinkeino- ja innovaatiopolitiikalla on ollut ja on suuri merkitys valtioiden ja yritysten menestymiselle, on kokonaisuus jäänyt suomalaisessa talouskeskustelussa muiden kysymysten jalkoihin. Tämä on harmillista, sillä Suomi on pieni ja viennistä riippuvainen maa.

Ilman vientiyrityksiä, näiden innovaatioita ja tuotteita, emme pääse takaisin talouden ja työllisyyden kasvu-uralle. Tämä puolestaan vaatii aktiivista otetta valtiolta ja kunnilta. Mazzucaton keskeinen teesi on, että ilman julkisen sektorin kärsivällisiä ja rohkeita panostuksia muun muassa tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan, olisi moni yksityisen sektorin innovaatio, tuote ja menestystarina jäänyt syntymättä.

Sen sijaan, että etsimme kilpailuetua palkkojen leikkaamisesta, alhaisesta verotuksesta ja julkisen sektorin supistamisesta kuten istuva oikeistohallitus tekee, meidän kannattaisi panostaa elinkeinorakenteen uudistamiseen ja monipuolistamiseen. Isot yhteiskunnalliset tavoitteet kuten ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen tarjoavat tähän erinomaisen mahdollisuuden. Oleellista on, että uskallamme myös taloudellisesti vaikeina aikoina investoida tulevaisuuteen eli koulutukseen, tutkimukseen, innovaatiotoimintaan, yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemiseen sekä yhteiskunnan peruspilareiden kuten ihmisten hyvinvoinnin ja infrastruktuurin vahvistamiseen.

Tämä on Suomen menestysresepti vastakin.

Avainsanat: Innovaatiopolitiikka, Elinkeinopolitiikka, Mariana Mazzucato