Puhe Tampereen päivän vastaanotolla 1.10.2016

Share |

Lauantai 1.10.2016 - Sanna Marin


Hyvät juhlavieraat,

Tampereen kaupungin perustamiskirja allekirjoitettiin 1.10.1779, ja tämän kunniaksi Tampere juhlii joka vuosi lokakuun ensimmäisenä päivänä ja sitä lähimpänä olevana viikonloppuna. Ensimmäisen kerran Tampereen päivä järjestettiin vuonna 1955. Tampere täyttää tänään 237-vuotta ja sen kunniaksi olemme kerääntyneet tänne Raatihuoneelle juhlimaan kaupunkiamme.

Sen lisäksi, että tänään on Tampereen kaupungin syntymäpäivä niin tänään on myös Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivä. Juhlimmekin tänä vuonna Miina Sillanpään 150-vuotisjuhlavuotta.

Nostetaankin näin aluksi Tampereen kaupungin sekä upeiden tamperelaisten ja suomalaisten naisten malja!

Kuten aiemminkin myös tänä vuonna juhlitaan kaupunkia erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien merkeissä. Tänä viikonloppuna kaupunki kutsuu asukkaansa, naapurikuntien asukkaat, vierailijat ja kaikkialta Tampereelle tulleet ihmiset juhlistamaan kanssamme Tamperetta. 

Viikonlopun aikana järjestetään monenlaisia tapahtumia. Esimerkiksi eilen kaupungin valtasi muiden tapahtumien rinnalla Euroopan laajuinen tiedetapahtuma Tutkijoiden yö. Tänään kaupungissa on ollut muun muassa monenlaisia lastentapahtumia kuten Mediapoliksen koko perheen toimintapäivä. Huomenna kaupunkilaiset pääsevät tutustumaan esimerkiksi rantatunneliin, Pikkupalatsiin, uudistettuun Lenin-museoon ja Eteläpuistoon monenlaisista näkökulmista.

Tampereen päivän tilaisuudet eivät olisi mahdollisia ilman aktiivisia kaupunkilaisiamme, kaupungissa toimivia yhdistyksiä ja muita tahoja, jotka suunnittelevat ja toteuttavat juhlaviikon monet tapahtuman. Haluan myös tänä vuonna kiittää kaikkia toimijoita, jotka omalla työllään mahdollistavat meille mielenkiintoisen viikonlopun.

 

Hyvät vieraat,

Joka vuosi Tampereen päivän vastaanotolle on kutsuttu sellaisia henkilöitä ja ryhmiä, joita kaupunki on sinä vuonna erityisesti halunnut muistaa. Tänä vuonna olemme kutsuneet vastaanotolle muiden kutsuvieraiden lisäksi erityisesti sidosryhmiä Tampereen ja koko alueen tulevaisuuden kannalta keskeisistä hankkeista kuten Tampere3- ja Smart City -hankkeista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen ja maakuntauudistukseen liittyviä tahoja.

Tampereen kaupunkiseudun ja koko Pirkanmaan tulevaisuus näyttäytyy kahtiajakoiselta ja osittain vielä epäselvältä. Toisaalta Tampere ja sen naapurikunnat näyttäytyvät vetovoimaisilta alueilta, joihin hakeutuu sekä ihmisiä että yrityksiä. Kaupunki kasvaa ja kehittyy, joka on hyvä asia. Toisaalta kasvu tuo mukanaan myös haasteita ja kaupungin isoin haaste edelleen on korkea työttömyys ja tämän mukanaan tuomat taloudelliset ongelmat.

Osittain tulevaisuus näyttäytyy vielä epäselvältä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja maakuntauudistus ovat yhä kesken ja kaupungin näkökulmasta molempiin uudistuksiin liittyy paitsi myönteisiä myös kielteisiä asioita. Sote-uudistuksen tarve tunnustetaan laajasti, mutta istuvan hallituksen linjaukset siitä, miten uudistus toteutetaan jakaa mielipiteitä. Kaupungin näkökulmasta on tärkeää, että meille jää uudistusten jälkeenkin tarvittavat työkalut kehittää Tamperetta, alueen elinvoimaisuutta ja asukkaidemme hyvinvointia.

 

Hyvät kuulijat,

Tänään on tällä erää viimeinen Tampereen päivän vastaanotto, jota valtuuston puheenjohtajana emännöin. Ensi vuoden huhtikuussa on kuntavaalit ja Tampereelle valitaan uusi kaupunginvaltuusto ja valtuustolle uusi puheenjohtajisto. On ollut kunnia toimia Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja edustaa kaupunkia tässä tehtävässä kuluneella valtuustokaudella. Haluan käyttää tämän tilaisuuden kiittääkseni pormestari Anna-Kaisa Ikosta, apulaispormestareita ja valtuustoryhmiä hyvästä yhteistyöstä näiden vuosien aikana.

Valtuustokausi on ollut monivaiheinen ja värikäs. Voi olla, että katson asiaa puolueellisesta näkökulmasta, mutta nähdäkseni Tampere on kasvattanut valtakunnallista merkitystään ja näkyvyyttään kuluvalla valtuustokaudella. Tästä kertoo muun muassa se, että olemme saaneet käynnistettyä kaupungin kehittymisen kannalta tärkeitä hankkeita ja saaneet näihin tukea myös valtion suunnalta, sekä se, että Tampereen kaupungin johtamismalli pormestarimalli on herättänyt entistä enemmän kiinnostusta muissa kaupungeissa ja kunnissa. Esimerkiksi Helsinki on siirtymässä pormestarimalliin ja ottanut Tampereesta oppia oman johtamisjärjestelmänsä uudistamisessa.

Vaikka Tampereen kaupunginvaltuuston kausi on loppusuoralla, se ei suinkaan tarkoita, että kaikki isot asiat olisi jo käsitelty tai takanapäin. Nyt lokakuun valtuustossa on käsittelyssä yksi tämän kauden keskeisimmistä kaupunkikehittämisen hankkeista - raitiotien rakentamispäätös. Lisäksi syyskaudella valtuustoa työllistävät erityisesti ensi vuoden talousarvio ja kaupungin toimintamallin uudistamisen loppuunsaattaminen. Ensi vuoden alusta Tamperetta johdetaankin uudella toimintamallilla.

Tämän prosessin aikana on käynyt selväksi paitsi se, että tilaaja-tuottaja-mallista on haluttu siirtyä eteenpäin myös se, että pormestarimalli nauttii vahvaa luottamusta ja hyväksyntää valtuutettujen, kaupunkiorganisaation ja toivon mukaan myös kaupungin asukkaiden keskuudessa.

 

Hyvät ystävät,

Tampereen historia on kasvutarina. Kaupunkimme on ollut suunnannäyttäjä monessa. Tamperetta on vienyt eteenpäin rohkeus ja uskallus ottaa askeleita, jotka ovat kussakin ajassa näyttäneet epävarmoilta. Ilman tätä rohkeutta, emme olisi tänä päivänä korkeakoulukaupunki, kulttuurikaupunki tai yliopistosairaalakaupunki. Näin puheeni lopuksi haluankin kehottaa meitä kaikkia rohkeuteen ja kannustaa jokaista meistä osallistumaan kaupunkimme kehittämiseen. Tehdään yhdessä Tampereesta älykkäiden ratkaisujen, kestävän kehityksen ja muutoksen edelläkävijäkaupunki.

 

Arvoisat juhlavieraat, 

Tampereen päivänä palkitaan aina ansioituneita henkilöitä, jotka elämäntyöllään tai toiminnallaan ovat edistäneet Tampereen kehitystä ja tamperelaisten hyvinvointia tai olleet lisäämässä Tampereen vetovoimaa Suomen suosituimpana kaupunkina.

Puheeni jälkeen onkin seuraavana vuorossa Tampereen palkinnon ja muiden palkintojen jako. Palkintoja jakamaan saapuvat pormestari Anna-Kaisa Ikonen sekä kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Atanas Aleksovski.

Omalta osaltani onnittelen jo etukäteen kohta palkinnon saavia henkilöitä ja tahoja. Teille muille toivotan oikein hyvää ja mukavaa iltaa Raatihuoneella. Toivottavasti olette viihtyneet ja viihdytte.

Siis vielä kerran, onneksi olkoon 237-vuotias Tampere!

Avainsanat: Puhe, Tampereen päivä