Puhe Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.12.2016

Share |

Maanantai 19.12.2016 - Sanna Marin


Arvoisat valtuutetut,

Olemme kokoontuneet vuoden viimeiseen valtuuston kokoukseen ja päättämässä tänään valtuustokauden neljättä valtuustovuotta.

Vuoden 2016 aikana valtuusto on tämä kokous mukaan lukien kokoontunut yhteensä 13 kertaa eli yhtä monta kertaa kuin viime vuonna. Keskimäärin kokoukset ovat kestäneet noin 5 tuntia 26 minuuttia. Tämänkin vuoden pisin kokous oli 11 tuntia 20 minuuttia kestänyt marraskuun talousarviovaltuusto, joka oli tunnin lyhyempi kuin edellisenä vuonna. Vuoden lyhin kokous oli 2 tuntia 3 minuuttia kestänyt elokuun valtuusto. Yhteensä olemme viettäneet aikaa tässä salissa noin 65 tuntia 17 minuuttia, joka on 10 tuntia enemmän kuin vuonna 2015. Näissä tilastoissa ei ole vielä mukana tämän illan kokousta.

Varsinaiset valtuutetut ovat käyttäneet ennen tämän illan kokousta yhteensä 1480 puheenvuoroa, joka on 200 puheenvuoroa enemmän kuin viime vuonna. Erilaisia muutos-, ponsi-, hylkäys-, pöydällepano- ja palautusehdotuksia on tehty 163 kappaletta, joka on lähes 60 kappaletta enemmän kuin edellisvuonna. Äänestetty on yhteensä 120 kertaa, joista 53 kertaa talousarviovaltuustossa.

Valtuuston kyselytunteja on tänä vuonna pidetty 8 valtuuston kokousten yhteydessä, kun tämän päivän kyselytunti lasketaan mukaan eli kaksi enemmän kuin vuonna 2015. Iltakouluja, koulutuksia, seminaareja ja erilaisia virallisia ja epävirallisia infotilaisuuksia on pidetty yhteensä 8 kappaletta. Vuoden aikana olemme vastaanottaneet 6 delegaatiota valtuuston kokousten yhteydessä.

Arvoisat valtuutetut,

Tampereen kaupunginvaltuuston kokoukset ovat tänäkin vuonna herättäneet paljon huomiota myös Tampereen ulkopuolella. Tampereella on tehty isoja päätöksiä ja esimerkiksi valtuuston kokouksia, joissa käsiteltiin raitiotiehanketta katsoi suorana lähetyksenä jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä. 

Tampere kiinnostaa nyt laajasti ja olemme saaneet vuoden 2016 aikana paljon myönteistä näkyvyyttä. Kun vierailen eri puolella Suomea erilaisissa tilaisuuksissa, minulta kysytään usein, että mitä teillä siellä Tampereen juomavedessä oikein on, kun saatte tehtyä merkittäviä ratkaisuja ja kaupunki kehittyy ennennäkemättömällä vauhdilla. Mielikuva on, että kun muualla vielä jahkaillaan niin Tampereella tehdään. Tampere on kaupunki, jossa tapahtuu.

Tampereella on tehty päätöksiä paitsi isoista hankkeista myös muista tärkeistä kysymyksistä. Olemme saaneet vietyä läpi toimintamallin uudistuksen ja ensi vuonna kaupunki toimii uudella toimintamallilla. Tilaaja-tuottaja-mallista luovutaan, mutta pormestarimalli säilyy.

Kaupunki valmistautuu myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin, vaikka uudistus on vielä keskeisiltä osin keskeneräinen. Tampere kuten myös muut isot kaupungit on korostanut valtion suuntaan sitä, että kaupungin elinvoima ja toimintakyky on turvattava ja kaupungille jätettävä riittävät työkalut kehittää koko kaupunkiseutua, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyisi maakunnille. Elinvoimaiset kaupunkiseudut ovat koko Suomen kehityksen moottoreita ja tarvitsemme aluepolitiikan lisäksi myös aktiivista kaupunkipolitiikkaa.


Hyvät valtuutetut,

Suomi hyväksyi Pariisin ilmastosopimuksen 25. lokakuuta ja se astui voimaan marraskuun alussa. Ilmastonmuutos on aikakautemme suurimpia haasteita ja myös kaupungeilla on merkittävä rooli ilmaston lämpenemisen hillitsemisessä. Tampereen raitiotiehanke on juuri sellainen tulevaisuusinvestointi, joka auttaa kaupunkia kasvamaan myös ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisut ovat avainasemassa päästöjen vähentämisessä ja kaupunkien on toimittava alustana kestäville ja älykkäille ratkaisuille. Jo tehdyistä hyvistä päätöksistä huolimatta myös meidän on kyettävä parempaan.

Ympäristöllisesti kestävä kehitys ei ole Tampereen ainoa haaste. Meidän on lisäksi rakennettava kaupunkiamme myös sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Molempien osalta kaupungin korkeaan työttömyyteen puuttuminen ja työllisyyttä parantavien ratkaisujen tekeminen on välttämätöntä. Tarvitsemme sekä päätöksiä, jotka edesauttavat uusien työpaikkojen syntymistä, mutta myös aktiivista työllisyyspolitiikkaa. Tarvitsemme siis investointeja paitsi infrastruktuuriin myös ihmisten hyvinvointiin ja osaamiseen.

Hyvät kuulijat,

Ensi keväänä on kuntavaalit ja uudet valtuustot aloittavat työskentelynsä kesäkuussa. Tämä valtuustokausi on ollut työntäyteinen ja valtuusto on tehnyt isoja päätöksiä, jotka tulevat muokkaamaan kaupunkia monin tavoin. Uskon, että tämä valtuusto tullaan muistamaan yhtenä aikaansaavimmista valtuustoista Tampereen historiassa.

Näin valtuustovuoden lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia valtuutettuja, valtuuston varapuheenjohtajia, valtuustoryhmien puheenjohtajia ja sihteereitä, valtuuston sihteeristöä, pormestaria ja apulaispormestareita, valmistelijoita ja muita viranhaltijoita sekä nuorisovaltuuston edustajia kuluvasta vuodesta.

Lämpimät kiitokset myös virastomestareille, keittiöhenkilökunnalle, salin ja valtuuston videolähetysten tekniikasta huolehtiville sekä kaikille muille, jotka pitävät huolta, että asiat sujuvat kokousten aikana.


Arvoisat valtuutetut ja muut kuulijat,

Omasta puolestani toivotan teille rauhallista joulua ja uuden vuoden odotusta! God jul och gott nytt år!

Avainsanat: Puhe, Tampere, Kaupunginvaltuusto