Kaupunkeihin tarvitaan lisää kohtuuhintaisia koteja

Share |

Lauantai 1.4.2017 - Sanna Marin


Jokaisella on oltava mahdollisuus tarpeitaan vastaavaan kotiin. Tällä hetkellä erityisesti kasvukeskuksissa on huutava pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista, joka vaikeuttaa merkittävästi kaupungeissa asuvien pienituloisten asemaa. Tilanne on vaikea erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös muissa kaupungeissa. Ongelmaan on kyettävä puuttumaan nykyistä nopeammin. Koteja on rakennettava sinne, missä niitä tarvitaan.

Opiskelijat ovat merkittävä pienituloisten ryhmä, joka on huomioitava kuntien kaavoituksessa ja asuntotuotannossa. Kuluneen viikon hyvä uutinen on, että Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas rakentaa ennätysmäärän opiskelija-asuntoja pääkaupunkiseudulle. Hoasin uudistuotanto nousee yli 600 asuntoon.

Kaupunkien on huolehdittava tonttivarannon riittävyydestä ja luovutettava tontteja kohtuuhintaisen asuntotuotannon rakentajille kuten opiskelija-asuntosäätiöille.

Asuntopulan lisäksi alueiden eriytyminen on kasvava ongelma kaupungeissa. Eriarvoistumiseen on mahdollista puuttua niin palveluilla kuin hyvällä kaupunkisuunnittelulla. On tärkeää, että asuinalueita suunnitellaan monimuotoisiksi. Tämä tarkoittaa omistus-, vuokra- ja erityisryhmien asumisen sijoittamista rinnatusten samoille alueille. Toimiva ja monipuolinen joukkoliikenne on osa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävää kaupunkirakennetta.

Asuntotilanteeseen voidaan vaikuttaa merkittävästi kaupungeissa, mutta myös hallituksen on tehtävä enemmän kohtuuhintaisen asumisen edistämiseksi. Oleellista on, että valtion asuntopolitiikka on pitkäjänteistä ja ennustettavaa. Kohtuuhintaisen asumisen turvaamiseksi ARA-tuotannon tavoitteen on oltava 40 prosenttia kokonaistuotannosta etenkin kasvukeskuksissa. ARA-tuotannon tukeminen pitkällä korkotuella ja pitkillä rajoituksilla on yksi parhaista keinoista lisätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa. On myös huolehdittava siitä, että kunnat toteuttavat MAL-sopimuksissa sovitut kaavoituksen ja asuntotuotannon tavoitteet.

Kaupunkien ja valtion yhteisillä toimilla voidaan taata asunnon tarvitseville viihtyisä ja laadukas asuinympäristö. Hyvät palvelut, eheä kaupunkirakenne ja monipuoliset asuinalueet takaavat tasa-arvoiset ja elinvoimaiset kaupungit sekä koko Suomen.

_MG_2419.JPG

Avainsanat: Asuminen, Opiskelijat, SDP, Kaupungit