Hallituksen budjettiesitys kasvattaa tulo- ja hyvinvointieroja

Share |

Keskiviikko 20.9.2017 - Sanna Marin


Puheenvuoroni eduskunnassa 20.9. hallituksen talousarvioesityksestä vuodelle 2018.

Arvoisa puhemies,

Sain muutama viikko sitten puhelun työkyvyttömyyseläkkeellä olevalta mieheltä, joka oli vihainen. Hän oli vihainen hallituksen politiikasta, joka vie pienituloisilta ja antaa suurituloisille. Hän kertoi joutuneensa tilanteisiin, joissa hän on ollut pakotettu valitsemaan ruuan ja lääkkeiden oston väliltä. Vaikka hänen tilanteensa on hankala, vielä enemmän hän oli huolissaan muista samanlaisessa tai vaikeammassa tilanteessa elävistä ihmisistä: sairaista, työttömistä, iäkkäistä ja nuorista, joiden tulevaisuus ei näytä valoisalta yleisen taloustilanteen paranemisen myötäkään.


Arvoisa puhemies,

Vastaavia yhteydenottoja tulee yhä useammin ja heidän joukossaan on myös työssäkäyviä ihmisiä, joiden palkka ei riitä elämiseen.

Pienituloisten ihmisten ahdinkoa lisäävät nyt esimerkiksi sosiaalietuuksien jäädytys ja asumistuen leikkaukset, jotka ovat jatkumoa sille politiikalle, jota hallitus on toteuttanut ideologisesti koko hallituskauden ajan.

Lääke- ja matkakorvausten leikkaus, opiskelijoiden opintorahan merkittävä pienentäminen, perusturvaetuuksiin kuten lapsilisään ja vammaistukeen sekä työttömyysturvaan kohdistuvat leikkaukset, palvelujen heikentäminen sekä säästöt varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta ovat osia siinä kokonaisuudessa, joka ajaa yhä useamman ihmisen ahdinkoon.

Ajatus siitä, että vaikeinakin hetkinä pyrimme pitämään jokaisen, myös heikon, sairaan ja pienituloisen, osallisena yhteiskunnasta ja tasaamaan tulo- ja hyvinvointieroja on tällä hallituskaudella muuttunut politiikaksi, jonka punainen lanka on tuloerojen kasvattaminen Suomessa.

Tämä on inhimillisesti katsoen epäoikeudenmukaista ja myös talouden näkökulmasta huonoa politiikkaa.


Arvoisa puhemies,

Valtiovarainministeriö arvioi, että hallituksen budjetti leikkaa pienituloisimmilta kymmeniä euroja samaan aikaan, kun se antaa rikkaimmille satoja euroja vuodessa.

Hallituksen päätösten toisella puolella ovatkin ne monet suurituloisiin kohdistuvat verohelpotukset, jotka syventävät kuilua rikkaiden ja köyhien välillä. Hallitus perustelee näitä verohelpotuksia usein tavoitteella vahvistaa työllisyyttä, mutta aina edes esitysten perustelut eivät tue tätä näkemystä. Esimerkiksi perintö- ja lahjaveron alennus, metsäveron huojentaminen ja yrittäjävähennys ovat työllisyyden vahvistamisen näkökulmasta hyödyttömiä toimia ja niiden perimmäinen tarkoitus näyttääkin olevan ideologinen tulonsiirto yhteiskunnan varakkaille.

Eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan vuosina 2015-2018 kaikkien yli keskituloisten kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvavat samalla, kun alle keskituloisten kotitalouksien käytettävissä olevat tulot laskevat. Eniten laskevat kaikkein pienituloisimpien tulot.


Arvoisa puhemies,

Kuten jo aiemmassa puheenvuorossani totesin isossa kuvassa talouden yleinen käänne parempaan ei ole hallituksen ansiota tai aikaansaannosta, kuten ei ollut aiempien hallitusten syytä, että yleinen taloustilanne heikkeni. Pienenä, euroalueeseen kuuluvana ja vientiin vahvasti tukeutuvana maana olemme sidoksissa Euroopan ja maailman talouskehitykseen.

On siis harhaanjohtavaa perustella pienituloisiin kohdistuvia leikkauksia talouden tai työllisyyden käänteellä kuten hallitus jatkuvasti tekee. Työllisyys ei kohene sen seurauksena, että maamme oikeistolainen hallitus leikkaa köyhiltä, sairailta, työttömiltä, lapsiperheiltä, opiskelijoilta tai eläkeläisiltä.

Pienituloisiin kohdistuvat leikkaukset ja vauraille ohjatut verohelpotukset ovat ideologisia valintoja. Tuloerojen kasvu on hallituksen ideologinen valinta.


Arvoisa puhemies,

Valtiovarainministeri Orpo totesi tänään ensi vuoden talousarvion esittelypuheenvuorossaan, ettei häntä oikeastaan kiinnosta Suomen työllisyysaste. Kovaa puhetta ministeriltä, jonka vastuualueella on julkinen talous.

SDP sen sijaa haluaa tehdä politiikkaa, jolla pyritään paitsi nostamaan Suomen työllisyysastetta myös tekemään se siten, että mahdollisimman moni hyötyy talouden käänteestä parempaan.

Me emme tekisi työllisyyden näkökulmasta hyödyttömiä verohelpotuksia rikkaille kuten hallitus tekee. Me emme leikkaisi kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta vaan huomioisimme päätöstemme tulonjakovaikutukset kuten olemme aina tehneet toimiessamme hallitusvastuussa. Me tasapainottaisimme julkista taloutta siten, että myös hyväosaiset osallistuisivat yhteisiin talkoisiin.

Politiikka on valintoja. SDP valitsee seisoa sen työkyvyttömyyseläkkeellä olevan miehen rinnalla, joka joutuu valitsemaan lääkkeiden ja ruuan väliltä. Me valitsemme seistä niiden ihmisten rinnalla, joilta tämä hallitus on leikannut ja leikkaa myös ensi vuoden budjetissa. Ja me sanomme yhdessä: tämä on väärin, me olemme vihaisia.

IMG_2265.JPG

Avainsanat: Eduskunta, Talousarvio, Hallitus