Vappupuhe 1.5.2018

Share |

Tiistai 1.5.2018 - Sanna Marin


Kansanedustaja Sanna Marinin vappupuhe / Kotka ja Hamina

Tänä keväänä on kulunut 100 vuotta siitä, kun Suomi jakautui kahtia. Sata vuotta siitä, kun ihmiset hakivat oikeuttaan asein ja väkivalloin. Vuosi 1918 on surullinen ajanjakso Suomen historiassa ja tuon vuoden tapahtumat ovat jättäneet jälkensä ihmisiin, perheisiin ja yhteiskuntaan sukupolvien ajaksi.

Tänään aika on onneksi eri, mutta on kuitenkin tärkeää muistaa maamme historian mustimmat hetket ja tuntea niin hyvin kuin mahdollista sisällissotaan johtaneet syyt. Jos osaamme katsoa taaksepäin, voimme oppia paremman tien myös eteenpäin.

Suomen tarina – se tarina, joka kuvaa meitä parhaiten – ei ole tarina sodasta, vaan tarina sovinnosta. Sadan vuoden takaisista kipeistä tapahtumista on selvitty, on rakennettu luottamusta ja yhteiskunta, joka kannattelee riippumatta siitä, millaisista taustoista tulemme. Olemme oppineet menneestä ja siksi olemme menestyneet.

Sosialidemokratia on muurien murtamisen ja siltojen rakentamisen liike. Olemme onnistuneet rakentamaan hyvinvointivaltion, koska olemme kyenneet toimimaan yhdessä myös niiden kanssa, joiden näkemykset ja arvot eroavat omistamme. Yhteistyön ja luottamuksen rakentamisen polku on ehkä hitaampi kuin jokin muu tie, mutta se on myös kestävämpi. Tätä viisautta soisin myös Suomen hallituksen hyödyntävän varsinkin, kun se on nyt tekemässä päätöksiä, jotka muokkaavat hyvinvointivaltiota perustavanlaatuisella tavalla.

 

Hyvät kuulijat,

Olen toiminut kansanedustajana sosialidemokraattisessa eduskuntaryhmässä kolmen vuoden ajan. Tämän ajan puolue on ollut oppositiossa ja maata on johtanut Keskustan, Kokoomuksen, Perussuomalaisten ja sittemmin Sinisten muodostama oikeistohallitus. Vaikka minulla ei ole tämän pidempää parlamentaarista kokemusta, uskalla todeta, että tätä eduskuntakautta on leimannut luottamuksen ja yhteistyön puute.

On varmasti niin, että jokainen puolue ja jokainen kansanedustaja voi tutkailla tässä asiassa sisintään. Kuitenkin on selvää, että se kenellä on valtaa, on myös suurempi vastuu luottamuksen rakentamisessa. Sipilän johtama hallitus on epäonnistunut tässä surkeasti.

Ensitöikseen se hylkäsi viime vaalikauden lopussa rakennetun sovun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta. Ne tavoitteet, jotka uudistukselle viime kaudella yhdessä asetettiin, on hallitus nyt unohtanut. Sanomattakin on selvää, ettei tämä ole johtanut kuin kompastuksiin muutenkin muhkuraisella polulla.

Luottamusta eivät myöskään ole lisänneet ne lukuisat petetyt lupaukset, joita hallituspuolueet ennen eduskuntavaaleja äänestäjille antoivat. Jos ihmiset olisivat tienneet, millaista politiikkaa hallitus tekee, olisi moni ääni varmasti löytänyt toisen kodin.

Kaikkein eniten luottamusta on kuitenkin nakertanut hallituksen ylimielinen suhtautuminen asiantuntijoiden arvioihin niin lakien valmisteluvaiheessa kuin eduskunnan valiokuntatyöskentelyn yhteydessä. Pääministerin harkitsemattomat heitot kaiken maailman dosenteista, kertovat kuinka heikoin eväin tätä maata tällä hetkellä johdetaan.

 

Hyvät ystävät,

”Meillä on suomalaisessa yhteiskunnassa noin miljoona ihmistä suurin piirtein tuhannen euron tuloilla. Siltä porukalta ei voi, ei saa, eikä ole varaa leikata”. Näin totesi Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini tammikuussa vuonna 2015.

Samoihin aikoihin Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä lupasi, ettei eläkeläisten, lapsiperheiden, opiskelijoiden ja muiden tuensaajien euroista leikata senttiäkään.

Kokoomuksen nykyinen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Petteri Orpo poseerasi vaalikeväänä kameralle koulutuslupauskyltit käsissään, joissa luki, ettei koulutuksesta leikata, eikä opintotukea heikennetä.

Mitä näistä lupauksista on jäljellä? Vastaus on: ei mitään. Näiden herrojen hallitus on leikannut kovalla kädellä niin eläkeläisiltä, lapsiperheiltä, opiskelijoilta, työttömiltä kuin työntekijöiltäkin.

On julmaa, että yhteiskuntamme köyhimmiltä on hallituksen päätöksillä viety tärkeä siivu toimeentulosta, mutta rikkaimmilta edes etuoikeuksien poistaminen ei ole onnistunut. Itse asiassa, kaikkein varakkaimmille on samaan aikaan annettu, kun tavallisilta ihmisiltä on vastoin kaikkia vaalilupauksia leikattu.

Hallituksen arvovalintoja ovat olleet muun muassa opintorahan leikkaaminen, subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen, ryhmäkokojen kasvattaminen, koulutusleikkaukset,  perusturvaetuuksien heikentäminen ja indeksijäädytykset, asumistuen leikkaaminen, lääke- ja matkakorvausten leikkaaminen, ansiosidonnaisen keston lyhentäminen, lomarahojen leikkaaminen ja työttömien aktiivimalli. Nyt hallitus suunnittelee irtisanomissuojan ja nuorten työehtojen heikentämistä. SDP ei tätä hyväksy, vaan olemme tehneet asiasta välikysymyksen yhdessä kolmen muun oppositiopuolueen kanssa.

Kipeiden leikkausten toisella puolella ovat ne monet suurituloisiin kohdistuvat verohelpotukset, jotka syventävät kuilua rikkaiden ja köyhien välillä. Perintö- ja lahjaveron alennus, metsäveron huojentaminen ja yrittäjävähennys ovat esimerkkejä tästä.

Hallitus perustelee toimiaan talouden elpymisellä ja työllisyyden kohenemisella. Myös sosialidemokraatit ovat iloisia siitä, että talouden näkymät näyttävät pitkän taantuman jälkeen valoisammilta. Isossa kuvassa talouden käänne parempaan ei kuitenkaan ole hallituksen ansiota tai aikaansaannosta, kuten ei ollut aiempien hallitusten syytä, että yleinen taloustilanne heikkeni. Pienenä, euroalueeseen kuuluvana ja vientiin tukeutuvana maana olemme sidoksissa Euroopan ja maailman talouskehitykseen.

On siis harhaanjohtavaa perustella pienituloisiin kohdistuvia leikkauksia talouden tai työllisyyden käänteellä kuten hallitus tekee. Työllisyys ei kohene sen seurauksena, että Suomen sodanjälkeisen historian oikeistolaisin hallitus leikkaa köyhiltä, sairailta, työttömiltä, lapsiperheiltä, opiskelijoilta ja eläkeläisiltä.

Talous kasvaa hallituksesta huolimatta, ei sen ansiosta. Tai kuten talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja Roope Uusitalo on todennut: ”johtopäätös on väkisinkin se, että talous kääntyi kasvuun tuurilla eikä taidolla”.

Pienituloisiin kohdistuvat leikkaukset ja vauraille ohjatut verohelpotukset ovat ideologisia valintoja. Tulo- ja hyvinvointierojen kasvu on Sipilän hallituksen arvovalinta.

Arvoisat kuulijat,

Opposition tehtävä ei tietenkään ole vain arvostella hallitusta vaan myös tarjota ihmisille parempi vaihtoehto. SDP:llä on vaihtoehto ja me olemme valmiita rakentamaan yhteistyötä muiden kanssa edistääksemme arvojamme ja tavoitteitamme yhteiskunnassa.

Seuraavalla vaalikaudella on uskallettava tarttua sellaiseen työelämän uudistamiseen, joka lisää ihmisten luottamusta ja turvallisuudentunnetta tulevaisuudesta. On tehtävä uudistuksia, jotka edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Ja rakennettava yhteiskuntaa siten, että se kehittyy kestävästi ei vain taloudellisesti, vaan myös sosiaalisesti ja ekologisesti.

Koulutusleikkausten tie on kuljettu loppuun. Leikkausten sijaan tarvitsemme selkeitä panostuksia koulutukseen, varhaiskasvatukseen, tieteeseen ja tutkimukseen. Haluamme palauttaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja edetä kohti maksutonta varhaiskasvatusta, laajentaa oppivelvollisuuden toiselle asteelle, helpottaa uudelleenkouluttautumista ja elinikäistä oppimista sekä nostaa kokonaisuudessaan kansakunnan koulutus- ja osaamistasoa.

SDP haluaa rakentaa yhteiskuntaa siten, että jokainen voi tuntea, että häntä arvostetaan, sillä jokainen ihminen on tärkeä. Haluamme säällisen toimeentulon niin eläkeläisille, opiskelijoille, työttömille, työssäkäyville kuin pienyrittäjille ja ammatinharjoittajillekin. Haluamme uudistaa suomalaisen sosiaaliturvan nykyistä ihmislähtöisemmäksi, yksinkertaisemmaksi ja joustavammaksi.

Myös tasa-arvon edistäminen vaatii puheiden rinnalle tekoja. Perhevapaiden uudistaminen on välttämätöntä niin naisten aseman parantamiseksi työmarkkinoilla, kuin isien oikeuksien parantamiseksi perhe-elämässä. 

SDP:llä on vaihtoehto myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiselle. Me haluamme toteuttaa uudistuksen siten, että sille asetetut alkuperäiset tavoitteet toteutuvat: hyvinvointi- ja terveyseroja kavennetaan, palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta parannetaan ja kustannuskehitystä hillitään. Haluamme korjata nykyisestä järjestelmästä sen, mikä on rikki, emmekä rikkoa sitä, mikä toimii jo hyvin.

Yhteiskunnan uudistaminen ei ole ilmaista ja vain harva oikeasti vaikuttava muutos on kustannusneutraali. Siksi tulemme myös kertomaan, miten aiomme esityksemme rahoittaa.

 

Hyvät ystävät,

Viime aikoina on keskusteltu yhä enemmän syntyvyyden laskusta. Kun nuorilta kysytään, mitkä ovat syyt sille, ettei lapsia koeta voivan omassa elämäntilanteessa saada, on päällimmäisenä huoli ja epävarmuus tulevaisuudesta. Moni kertoo vaikeuksista saada pysyvää työsuhdetta tai muuten riittävää ja turvattua toimeentuloa. Lisäksi nuoret kantavat huolta erityisesti ilmaston lämpenemisestä ja ympäristön tilasta. Kyse on siis luottamuksen ja tulevaisuususkon puutteesta.

Nuoret sukupolvet eivät ole huolissaan turhasta. Hallitus on epäonnistunut keskinäisen luottamuksen ja turvallisuudentunteen rakentamisessa. Sen tekemät päätökset eivät ole yhdistäneet, vaan erottaneet ihmisiä.

 

Hyvät ystävät,

Tämä on ensimmäinen vappuni äitinä. Matkassa mukana minulla on kolmen kuukauden ikäinen tyttäreni. Vanhemmuuden myötä tulevaisuus on tullut lähemmäksi ja moni asia muuttunut aiempaa konkreettisemmaksi.

Kun ajattelen maamme historiaa sadan vuoden takaisten tapahtumien jälkeen, tulen yhä varmemmaksi siitä, että sosialidemokraattisen liikkeen viitoittama tie on ollut oikea. Se on paitsi kunnianhimoisten tavoitteiden ja vahvojen arvojen, myös luottamuksen ja yhteistyön rakentamisen tie. Se ei ehkä ole nopein reitti perille, mutta se on kestävin.

SDP haluaa rakentaa luottamuksen yhteiskuntaa. Olemme valmiita hallitusvastuuseen ja tavoitteemme ei ole sen vähempi kuin pääministeripuolueen asema. Suomi ansaitsee vahvan sosialidemokraattien johtaman hallituksen, joka sitoutuu kehittämään yhteiskuntaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Tulevat sukupolvet ansaitsevat sen, minkä me olemme saaneet.

 

Hyvät toverit,

Tänäkin vappuna rakennamme yhdessä parempaa huomista. Me tiedämme mihin olemme matkalla, koska me tunnemme, mistä olemme tulleet.

Näillä sanoilla haluan toivottaa hyvää vappua teille kaikille!

IMG_5688.JPG

Avainsanat: Puhe, Vappu, Kotka, Hamina, SDP